Suzbijanje nasilja i jačanje uloge žena u životu lokalne zajednice

Organizacija za građanske inicijative (OGI) iz Osijeka priprema javnu kampanju povodom obilježavanja 22. rujna Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u sklopu koje će u centru Osijeka dijeliti publikacije Ureda za ravnopravnost spolova, razne edukativne letke i promotivni materijal.

Cilj ove kampanje je informiranje žena o zakonima i propisima koji propisuju načine zaštite u slučajevima obiteljskog i drugog nasilja nad ženama.
 
Kroz aktivnosti usmjerene na širu javnost, OGI već godinama radi na promicanju ravnopravnosti spolova na području Osječko-baranjske županije i senzibiliziranju javnosti za pitanja i probleme žena.
 
Udruga trenutno provodi dva nova projekta: „Ravnopravnost spolova u zakonodavstvu RH i EU“ za koji financijsku potporu pruža Osječko-baranjska županija, te projekt „Promocija i zaštite ljudskih prava“ uz financijsku potporu Veleposlanstva Finske. U sklopu oba projekta predviđeno je održavanje niza aktivnosti; radionice, javne tribine, tiskanje edukativnih letaka i adresara s podacima ustanova i udruga kojima se žene mogu obratiti u slučajevima nasilja u obitelji. Cilj projekata je edukacija i informiranje žena o zakonima kojima se u Republici Hrvatskoj štite prava žena i promiče ravnopravnost spolova te jača uloga žena u životu lokalne zajednice.

 

 Najave