Plan savjetovanja 2019

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
 
 
Redni
broj
 
Naziv akta ili dokumenta
 
Očekivano vrijeme provedbe internetskog savjetovanja (kvartal)
 
Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja
 
Očekivano vrijeme donošenja (kvartal)
 
Metode savjetovanja
1 NACIONALNA POLITIKA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, za razdoblje od 2019. - 2022. godine
IV kvartal

 

30 dana

 
IV kvartal E-savjetovanje