O ravnateljici

mr.sc. Helena Štimac Radin

 • Datum i mjesto rođenja:  20. siječnja 1959.  Sisak


Obrazovanje

 
 • 1993. – Magistrirala u području Sociologije rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naziv teme „ Radne vrijednosti mladih : prilog određenju pojma samoostvarenja u radu“.
 • 1986. - Diplomirala sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1977.  U  Sisku  završila  gimnaziju „Vladimir Majder-Kurt“.


Stručna usavršavanja

 
 • 2010.-2011. –Državna škola za javnu upravu/ Ministarstvo uprave - jednogodišnji Program usavršavanja za rukovodeće državne službenike. Naslov završnog rada: Utjecaj procesa pristupanja Europskoj Uniji na razvoj i provedbu politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj
 • 2009. – Položen  državni stručni ispit
 • 1995. – Program Agencije za međunarodni razvoj SAD-a „Žene u politici“.


Profesionalna karijera i zaposlenja

 
 • Od 2012.         Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH
 • 2004. - 2011.  Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH
 • Od 2004.         Vanjska suradnica Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu
 • 1990. - 2004.  Asistentica i stručna suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu
 • 1991. - 1993.  Članica uredništva Revije za sociologiju
 • 1987. - 1990.  Profesorica u srednjim školama

 
Sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima

 
 • 2013. – 2015. Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija/ konzultantica na projektu
 • 2006. – 2013. Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju
 • 2002. - 2006. Mladi i europski integracijski procesi
 • 1996. - 2001. Vrijednosni sustav mladih i društvene promjene u Hrvatskoj
 • 1991. - 1992. Sociološko istraživanje mladih i problema obrazovanja
 • 1996. -   Politička participacija žena, demokracija i spolne uloge
 

Članstva u međunarodnim radnim skupinama i odborima

 
 • Od 2016. Upravni odbor Europskog instituta za ravnopravnost spolova
 • Od 2014.  Komisija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe
 • Od 2013.   Stručni forum Europskog instituta za ravnopravnost spolova
 • Od 2012.  Skupina visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike Europske komisije
 • Od 2012.  Savjetodavni odbor za jednake mogućnosti za žene i muškarce Europske komisije
 • 2009. -2013. Ekspertna skupina za jednake mogućnosti Radne zajednice Alpe-Jadran
 • 2010. Odbor za upravljanje MDG-F programom u Republici Hrvatskoj pri Fondu UN-a za ostvarivanje Milenijskih razvojnih ciljeva
 • 2009. Radna skupina za osnaživanje žena Unije za Mediteran.
 • 2007. Upravni odbor za provedbu međunarodnog projekta „Promicanje načela ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ Republike Malte
 • 2004.-2012. Upravni odbor za ravnopravnost spolova Vijeća Europe
 • 2000. - 2001.  Upravni odbor za mlade i šport Vijeća Europe


Publikacije


Uredničke knjige

 
 • Štimac Radin,H.(Ur.) (2013): Žene u izgradnji mira: Pristupanje žena pravosuđu u postkonfliktnim zemljama. Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
 • Štimac Radin,H. (Ur.) (2009): Vidljivost žena u hrvatskoj kinematografiji. Zagreb, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.
 • Štimac Radin, H. (Ur.) (2007): Konferencija o jačanju svijesti o politikama i zakonodavstvu EU u području ravnopravnosti spolova – Zbornik radova. Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
 • Štimac Radin, H. (Ur.). (2006). UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena  i Zaključni komentari UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena na Drugo i treće izvješće Republike Hrvatske. Zagreb:Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
 

Poglavlja u knjizi

 
 • Štimac Radin, H. (2015): Pregled javnih politika vezanih uz postizanje jednakih obrazovnih mogućnosti za žene i muškarce. U Baranović B. (Ur.), Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? Pristup visokom obrazovanju i odabir studija. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
 • Štimac Radin, H. (2014): Studentska populacija o ravnopravnosti spolova i političkoj participaciji žena. U Ilišin, V. (Ur.), Sociološki portret hrvatskih studenata (str. 321-340). Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
 • Štimac Radin,H. (2011): Izvještavanje Republike Hrvatske o primjeni Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. U Radačić,I; Vince Pallua,J. (Ur.), Zbornik radova ˝Ljudska prava žena˝ - Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena.  Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
 • Štimac Radin,H. (2009): Uloga znanosti i rodno osjetljivog obrazovanja u provedbi Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. U  Babić-Avdispahić, J.; Vlaisavljević, U. (Ur.), Zbornik radova  „Rod i nauka“. Sarajevo: Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.
 • Štimac Radin, H. (2008): Jednake mogućnosti na tržištu rada.U Morović,M. (Ur.) Zbornik radova "Žene i siromaštvo - nesigurnost rada i nezaposlenost". Zagreb: Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.
 • Štimac Radin,H. (2007): Politička participacija žena i rodna (ne)osviještenost mladih. U  Ilišin, V.; Radin, F. (Ur.), Mladi: problem ili resurs. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
 • Štimac Radin,H. (2007): Institucionalni mehanizmi u Hrvatskoj. U Štimac Radin,H. (Ur.), Zbornik radova „Konferencija o jačanju svijesti o politikama i zakonodavstvu EU u području ravnopravnosti spolova“. Zagreb, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
 • Štimac Radin,H (2004): Razvoj političke volje od Konvencije preko zakona do ciljeva Milenijske deklaracije. U Šimonović,D. (Ur.),  Kratak vodič kroz CEDAW - Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i njezinu primjenu u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
 • Štimac Radin,H. (2002): Radne vrijednosti mladih. U Ilišin,V. i Radin.F. (Ur.), Mladi uoči trećeg milenija. Zagreb: Institut za društvena istraživanja istraživanja i Državni zavod za zaštitu obitelji,materinstva i mladeži.
 • Štimac Radin,H. (2002): Rizici nezaposlenosti. U Ilišin,V. i Radin.F. (Ur.), Mladi uoči trećeg milenija. Zagreb: Institut za društvena istraživanja i Državni zavod za zaštitu obitelji,materinstva i mladeži.
 • Štimac Radin,H. (2002): Crna boja posla. U Ilišin,V. i Radin.F. (Ur.), Mladi uoči trećeg milenija .  Zagreb: Institut za društvena istraživanja. i Državni zavod za zaštitu obitelji,materinstva i mladeži.
 • Štimac,H. (1991): O pojmu samoostvarenja u radu. U Despot,B. (Ur.), Sociološko istraživanje mladih i problema obrazovanja. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
 • Štimac,H. (1990): Nezaposlenost i diskriminacija. U Ilišin,V. i drugi (Ur.), Ogledi o omladini devedesetih. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
 • Štimac Radin,H. (1990): Sociodemografski aspekti odnosa mladih prema društvenim promjenama. U Ilišin,V. (Ur.), Omladina i društvene promjene. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
 • Štimac,H. (1988): Mladi i rad – mogućnosti odnošenja. U Radin,F. (Ur.), Fragmenti omladine. Zagreb: RK SSOH/ IDIZ.


Znanstveni i stručni radovi

 
 • Štimac Radin, H. (2012): Utjecaj procesa pristupanja Europskoj uniji na razvoj i provedbu politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj/sažetak izlaganja. U Čaldarević,O; Žažar, K. (Ur.),  Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva: Knjiga sažetaka i program rada.  Zagreb:Hrvatsko sociološko društvo.
 • Štimac Radin,H. (2011): Predgovor. U Kamenov, Ž.; Galić, B. ( Ur. ),  Rodna ravnopravnost i diskriminacija u HrvatskojIstraživanje ˝Percepcije, iskustva, stavovi o rodnoj diskriminaciji u Hrvatskoj˝. Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
 • Štimac Radin,H (2011): Predgovor hrvatskom izdanju. U Strategija za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010. – 2015. i Plan provedbe aktivnosti Europske komisije. Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
 • Štimac Radin,H (2011): Aktivnosti Vladinog ureda za ravnopravnost spolova. U Sinković,K; Đugum,J.(Ur.), Zbornik radova „Status i uloga žene u ruralnim područjima“. Zagreb, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
 • Štimac Radin,H. (2010): Combating gender stereotypes in the media (address). U 7th Council of Europe Conference of Ministers responsible for Equality between women and men – Proceedings, Baku.Council of Europe.
 • Štimac Radin,H: (2009): Gender equality in the accession process to the EU. U Public service review of the European Union. Issue 17.
 • Štimac Radin,H.(2009): Predgovor. U UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.
 • Štimac Radin, H. (2008): A gender equality policy, u: Public service review of the European Union. Issue 15.
 • Štimac Radin,H. (2005): Ovlašćivanje žena/žene u procesu odlučivanja. U „Nasilje u obitelji“. Zagreb: Veleposlanstva Australije, Belgije, Kanade i UNHCR – Hrvatska.
 • Štimac Radin,H. (2004): Uvodna napomena. U Šimonović,D. (Ur.), Kratak vodič kroz CEDAW - Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i njezinu primjenu u Republici Hrvatskoj. Zagreb, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
 • Štimac Radin,H. (2000): Sudjelovanje mladih u sivoj ekonomiji. U Anali Studentskog centra (2), (str.117-123).
 • Štimac,H. (1999): Žene u politici. U Mesić,N. (Ur.), Zbornik radova Prvog kongresa žena u Hrvatskoj. Rovinj: Građanska zajednica žena.
 • Štimac Radin,H. (1996): Uz temu – tolerancija i suvremenost. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja. 5, 2(22), (str.271-272).
 • Štimac Radin,H. (1996): Recenzija knjige: Raymond Aron, „Demokracija i totalitarizam“, Zagreb: Politička kultura. U Društvena istraživanja:časopis za opća društvena pitanja. 5 (1996), 2(22); str. 484-488.
 • Štimac,H. (1990): Kulturna homogenizacija i načeti patrijarhat. U Žunjić,S. (Ur.), Gledišta – časopis za društvenu kritiku i teoriju: Feministička perspektiva i pogledi na feminizam. Vol.31 br. 1-2, str. 162-169.
 • Štimac,H. (1989): Prilog istraživanju radnih vrijednosti mladih. Revija za sociologiju 20(3-4):437-449.
 

Članstva 

 
 • Hrvatsko sociološkog društvo
 • Hrvatsko filozofsko društvo
 • Počasna članica udruge žena poduzetnica KRUG


Strani jezici

 
 • Engleski – aktivno, talijanski i ruski – pasivno