O Uredu

Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 3. veljače 2004. godine temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 18/04) kao stručna služba Vlade RH za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj. S radom je započeo u ožujku 2004. godine.

Djelokrug rada Ureda propisan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske o Uredu za ravnopravnost spolova (NN 39/12) te Uredbom o izmjeni Uredbe o Uredu za ravnopravnost spolova (NN 28/16) i člankom 18. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova . Radom Ureda upravlja ravnateljica Ureda.
 

Vizija

Društvo u kojem nema diskriminacije na osnovu spola, u kojem su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata.
 

Misija

Misija Ureda za ravnopravnost spolova kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske je koordinacija svih aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova u društvu, stvaranje uvjeta za promicanje ravnopravnosti spolova te praćenje provedbe i učinkovitosti Zakona o ravnopravnosti spolova  i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova.