Ustrojstvo

Sukladno Uredbi o Uredu za ravnopravnost spolova, radom Ureda upravlja ravnatelj/ica Ureda, rukovodeći državni službenik/ica, kojega imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika/ice Vlade, na temelju provedenog javnog natječaja.

Ravnatelj/ica Ureda je za svoj rad i rad Ureda odgovoran/na Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelj/ica ima prava i ovlasti čelnika/ice državne uprave u odnosu na državne službenike/ice zaposlene u Uredu.

U srpnju 2012. godine mr.sc. Helena Štimac Radin imenovana je ravnateljicom Ureda za ravnopravnost spolova.

Djelokrug rada Ureda propisan je člankom 18. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Radna mjesta u Uredu utvrđena su Pravilnikom o unutarnjem redu te Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu u 2022. godini, kao i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu u 2023. godini.