Aktivnosti Ureda u sklopu EU2020.hr

Ured za ravnopravnost spolova organizirao je nekoliko aktivnosti: 

  • Sastanak Skupine visoke razine Europske komisije za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike održao se 29. siječnja 2020. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Bio je to sastanak stalnog neformalnog tijela Europske komisije nadležnog za područje ravnopravnosti spolova. Skupina visoke razine za uvođenje rodno osviještenih politika je stalno neformalno tijelo Europske komisije nadležno za područje ravnopravnosti spolova. Osnovna zadaća ove Skupine je pomoć Trojnim predsjedanjima u definiranju politički važnih tema u području ravnopravnosti spolova kojima se bave tijekom šestomjesečnog predsjedanja. Više o održanom sastanku možete pogledati ovdje
  • Za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, Ured za ravnopravnost spolova VRH organizirao je međunarodnu Konferenciju visoke razine „SUDJELOVANJE ŽENA NA TRŽIŠTU RADA – DRUŠTVENA DOBIT!“ koja se održala od 30. do 31. siječnja 2020. godine u Zagrebu. Svrha Konferencije bila je preispitati prepreke punom sudjelovanju žena na tržištu rada i razmotriti mjere za njihovo ublažavanje na EU razini. Više o konferenciji možete pogledati ovdje
  • Video konferencije: EU High-level Conference "Participation of women in the labour market – benefit for the society!"
  • Brošura konferencije: BROŠURA
  • EIGE istraživanje: Gender equality and long-term care at home​ 
  • Zaključci i preporuke: Conclusions and recommendations
  • Presidency Conclusions dostupni su ovdje.