Ravnateljica Ureda održala uvodni govor na online događaju UNHCR-a vezanom uz temu rodno uvjetovanog nasilja i izbjeglica

UNHCR je 28. travnja 2022. godine u suradnji s Vijećem Europe održao online događaj pod nazivom „Prevencija, borba i odgovor na rodno uvjetovano nasilje u kontekstu azila i migracija“ koji je okupio predstavnike institucija, ministarstava, međuvladinih organizacija civilnog društva.

Uvodne govore održale su Anna Rich, predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj i ravnateljica Helena Štimac Radin. Predstavnica UNHCR-a se osvrnula na pravovremenost online događaja s obzirom na ratnu situaciju u Ukrajini koja je protjerala pet milijuna izbjeglica od čega su više od polovica žene i djeca. Migrantice, izbjeglice i tražiteljice azila u viskom su riziku od rodno uvjetovanog nasilja i trgovine ljudima u svim fazama prisilnog raseljavanja, bilo da se radi o zemlji podrijetla, zemlji domaćina ili na samom putu između tih dviju destinacija.

Ravnateljica Helena Štimac Radin osudila je agresiju na Ukrajinu i naglasila težinu problema seksualnog nasilja i trgovanja ljudima nad izbjeglicama za čije razmjere još uvijek ne postoje točni podaci. Vlada Republike Hrvatske je otvorila vrata svim izbjeglicama iz Ukrajine koje su došle ne teritorij Hrvatske i primijenila različite mjere kako bi se realizirala njihova integracija, kao što su, na primjer, obrazovanje, rad, smještaj i tako dalje. Spomenula je i važnost buduće sinergije Ureda s UNHCR-om i Vijećem Europe, kao i dosadašnju plodonosnu suradnju s Vijećem Europe za vrijeme koje je Ured preveo i diseminirao različite dokumente Vijeća Europe.

Ured isto  planira napraviti i s Preporukom o ljudskim pravima migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila Vijeća Europe kada bude prihvaćena od strane Odbora ministara. Sa svrhom informiranja migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila o rodno uvjetovanom nasilju i njihovim pravima /uslugama Ured je tiskao letak u 3000 primjeraka na osam jezika. Letak je diseminiran u suradnji s nadležnim ministarstvima, te za isti postoji veliki interes. Ravnateljica je također izvijestila da će Ured u suradnji s UNHCR-om prevesti letak na ukrajinski jezik i tiskati ga u što većem mogućem broju primjeraka. Naglasila je važnost suradnje između različitih državnih tijela, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva sa svrhom uspješnog adresiranja problema rodno uvjetovanog nasilja. Konačno, ravnateljica je istaknula dosadašnje iskustvo Hrvatske u zbrinjavanju izbjeglica za vrijeme domovinskog rata koja je primila više od nekoliko stotina tisuća izbjeglica iz Bosne i Hercegovine.

Između ostaloga, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, Filip Stipić spomenuo je pristup izbjeglica Nacionalnom mehanizmu za prevenciju nasilja kao osiguran. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u suradnji s UNHCR-om izradilo Standardni operativni postupak za prevenciju i odgovor u slučaju seksualno i rodno uvjetovanog nasilja  u prihvatilištima za tražitelje/tražiteljice međunarodne zaštite (SOP) koji definira postupak i uspostavlja jasnu proceduru upućivanja na osobe koje su zadužene za zaštitu i prevenciju.
 
 
Poveznica na dnevni red online događaja

Poveznica na odabranu bibliografija za događaj o rodno uvjetovanom nasilju

Pisane vijesti