24. sastanak Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe

Slika /slike/URS Slike 2023/VE_24_sastanak_Komisije_za_ravnopravnost_spolova.png

U Strasbourgu se od 14. do 16. studenoga 2023. godine održao 24. po redu sastanak Komisije za ravnopravnost spolova (GEC) na kojem je predstavnica Ureda istaknula planirane intervencije u hrvatsko kazneno zakonodavstvo s ciljem implementacije Istanbulske konvencije u pogledu suzbijanja femicida.

Sastanak je, nastavno na prethodni, većim dijelom bio posvećen dovršetku rada na Strategiji Vijeća Europe za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2024. do 2029. godine, na koji nacrt su članovi Komisije davali primjedbe.
Na sastanku je predstavljeno i izvješće o primjeni Preporuke CM/Rec(2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma za koje su države članice tijekom godine dostavile svoje doprinose.
Također, razmijenjena su mišljenja članica/ova s novoizabranom predsjednicom GREVIO-a, Mariom - Andriani Kostopoulou te s predsjednicom Europskog suda za ljudska prava, Siofrom O'Leary.
Članstvo Komisije je o predstojećim aktivnostima Europskog instituta za ravnopravnost spolova izvijestila njegova predsjednica, Carleen Shiele te upoznala predstavnike/ce država članica s novim Indeksom ravnopravnosti spolova za 2023.
Uz navedeno, Latvija, Lihtenštajn i Litva podijelile su informacije o aktivnostima poduzetim i planiranim tijekom prethodnog, aktualnog i predstojećeg predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe. Švedska i Belgija su predstavile planirane i poduzete aktivnosti vezane u prethodno i predstojeće predsjedanje Vijećem Europske unije.
Na ovom sastanku izvršen je i ponovni izbor rukovodstva, budući da je određenim osobama prestalo članstvo u Komisiji.
Sljedeći sastanak Komisije planiran je za travanj 2024. godine.

Pisane vijesti