4. studenog Europska komisija obilježila Europski dan jednakih plaća

Slika /slike/Tematske fotografije/GAP.png

Razlika u bruto plaćama po satu između žena i muškaraca u Europskoj uniji iznosi 16%. S ovim danom, žene, u odnosu na muškarce, simbolički prestaju zarađivati i rade besplatno do kraja 2019. godine.

Europska komisija obilježava ovaj dan da bi privukla pozornost na rodnu razliku u plaćama i njene uzroke, uključujući one koje se odnose na diskriminaciju žena i transparentnost plaća.

Razlike između država članica EU:
Jaz u plaćama proteže se od 8%  u Belgiji, Italiji, Luxemburgu, Poljskoj i Rumunjskoj do preko 20% u Češkoj, Njemačkoj, Estoniji i Velikoj Britaniji. Hrvatski jaz u plaćama iznosi 8,7% (izvor:Eurostat) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_factsheets_2018_country_files_croatia_en.pdf .

Čimbenici koji utječu na jaz u plaćama:
Neki od čimbenika odnose se na različite modele rada i potrebno ih je sagledati u širem kontekstu tržišta rada. Tako primjerice, tamo gdje je niska stopa ženske zaposlenosti (npr. u Italiji), jaz u plaćama je niži od prosječnog, što ukazuje na nisku zastupljenost niže kvalificirane ženske radne snage u ukupnom broju zaposlenih. Veliki jaz u plaćama karakterističan je za visoko segregirana tržišta rada gdje su žene zastupljenije u ograničenom broju sektora i profesija (Češka, Estonija, Finska) ili gdje značajan udio žena radi sa skraćenim radnim vremenom (Njemačka, Austrija). 
Institucionalni mehanizmi i sustavi za određivanje plaća također mogu značajno utjecati na razlike u plaćama između žena i muškaraca. 

Povodom obilježavanja Europskog dana jednakih plaća su Frans Timmermans, prvi pod-predsjednik Europske Komisije, Věra Jourová, povjerenica za pravdu, potrošače i ravnopravnost spolova  te Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage dali izjavu u kojoj naglašavaju da unatoč Europskim ugovorima, potpisanim prije 60 godina, žene još uvijek rade dva mjeseca besplatno u godini, u usporedbi s njihovim muškim kolegama, a napredak u tom području je prespor, dok građani i građanke Europske unije očekuju promjene. Mišljenja su da shvaćanje  temeljnih uzroka jaza u plaćama može doprinijeti rješavanju problema. Ističu nadalje, da je transparentnost plaća važna,  i da 64% europskih građana podržava ideju da se u njihovim tvrtkama objavljuje iznos prosječne plaće po spolu i vrsti posla. Zbog svega navedenog, podržavaju najavu izabrane predsjednice Europske komisije von der Leyen o uvođenju mjera za obvezujuću transparentnost plaća u prvih 100 dana njenog mandata. Svo troje smatra da je nastavak borbe za uklanjanje jaza u plaćama važno za učinkovitost radne snage i pravednije društvo.
Poveznica na izjavu:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_19_6192 .

Više informacija o jazu u plaćama može se naći na poveznici: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en#documents .
 

Pisane vijesti