47. sastanak Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti žena i muškaraca Europske komisije

Slika /slike/Tematske fotografije/shutterstock_110315702.jpg

Sastanak Savjetodavnog odbora održan je u Bruxellesu 26. svibnja 2016. godine uz sudjelovanje predstavnice Republike Hrvatske, savjetnice u Uredu, u svojstvu zamjenice članice Odbora, ravnateljice mr.sc. Helene Štimac Radin.

U sklopu prikaza važnijih događaja u ovom području u zadnjih nekoliko mjeseci, predstavnici/e Opće uprave za pravdu pri EK i Odjela za ravnopravnost spolova osvrnuli su se na Specifične preporuke EK svakoj zemlji (Country Specific Recommendations –CSR) u području ravnopravnosti spolova. Hrvatskoj upućena preporuka da izjednači dob odlaska u mirovinu za žene i muškarce u što kraćem vremenu.  Konačno usvajanje sveobuhvatnog CSR-a očekuje se 12.7.2016.
 EK predlaže paket zakonodavnih i ne-zakonodavnih mjera za napredak u usklađivanju privatnog i profesionalnog života.  U paketu se nalaze mjere kojima se regulira skrb o djeci, roditeljski i drugi dopusti, porezi, fleksibilizacija radnog vremena, te ne-zakonske mjere kojima se utječe i motivira na pravičniju raspodjelu neplaćenog posla kao što je izrada vodiča za tvrtke, promocija roditeljskog dopusta, razmjene dobrih praksi i sl.  Prijedlog inicijative bit će stavljen na javnu raspravu. Očekuje se mišljenje svih zemalja članica.
Istaknuto je  da je Malta iskazala interes da za vrijeme svog predsjedavanja Europskim  Vijećem zagovara donošenje direktive o povećanju udjela žena u upravnim tijelima tvrtki koje su prisutne na burzama. Trenutna zastupljenost žena u upravama tek je 21% na razini EU te mnoge zemlje članice i dalje smatraju da je potrebno donijeti direktivu koja uključuje kvotu od 40% za podzastupljeni spol.
Vezano za nasilje nad ženama, prisutni su obaviješteni da EUROSTAT, u suradnji s nacionalnim statističkim zavodima, provodi istraživanje o nasilju nad ženama koristeći se novim metodološkim pristupom.
Predstavnica Vijeća Europe osvrnula se na ratifikaciju Istambulske konvencije te naglasila da ju je 13 zemalja ratificiralo do sada, te da VE redovito objavljuje pojašnjenja određenih članaka same Konvencije kao i niz drugih korisnih publikacija vezanih za suzbijanje nasilj nad ženama.
Najavljen je također skori početak prikupljanja podataka o provedbi Strategije za ravnopravnost spolova VE 2014.-2017.
Predstavnica Slovačke, zemlje članice koja u srpnju preuzima predsjedanje Europskim Vijećem od Nizozemske, najavila je da će u suradnji EIGE-om, naglasak  tijekom slovačkog predsjedavanja staviti na pitanja siromaštva te usklađivanju privatnog i profesionalnog života u promjenjivim društvenim prilikama, dok će Malta za vrijeme njenog predsjedanja, naglasak staviti na nasilje i odnos prema pripadnicima/cama LGBTI zajednica.
Tijekom 2016. godine radne skupine pripremit će Mišljenje Savjetodavnog odbora o ženama migranticama i izbjeglicama u Europi te Mišljenje o ženskom genitalnom sakaćenju. Članovi/ce Savjetodavnog odbora dostavit će svoje komentare na nacrte ovih dvaju Mišljenja tijekom listopada, a pisan procedura usvajanja planirana je za studeni 2016.
Na sastanku jepredstavljeno izvješće „Razmjeri jaza u plaćama u EU i čimbenici koji na njega djeluju“. Istraživanje je proveo Hamburški institut za međunarodnu ekonomiju, a dostupno je na: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/2016_factors_gpg_en.pdf
 Preporuka istraživanja je da se (poput Njemačke) izdvoje sredstva za poticanje poslodavaca da naprave procjene svih radnih mjesta bez stereotipa, predrasuda, kulturoloških i povijesnih rodno obojenih prepreka te na taj način vrijednost ženskog rada izjednače s muškim.
 
 
 

Pisane vijesti | Sudjelovanje Ureda u aktivnostima EU