Ako je Hrvatska sazrela u demokratskom smislu postotak zastupnica u Hrvatskom saboru trebao bi se povećati

U organizaciji Vladinog ureda za ravnopravnost spolova održana je u petak, 28.rujna 2007. godine 2. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.


U svjetlu predstojećih izbora na Koordinaciji se raspravljalo o nedovoljnoj zastupljenosti žena u politici te su pozvane političke stranke da prilikom sastavljanja izbornih lista poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova, koji kaže da sve stranke moraju voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na izbornim listama.

Prema definiciji Vijeća Europe i Europske komisije "uravnotežena zastupljenost" znači da na izbornim listama ne bi smjelo biti niti jednog spola manje od 40 posto, pojasnila je predstojnica Vladinog ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin, te je dodala kako iskustva dosadašnjih hrvatskih izbora pokazuju da stranke ne vode previše računa o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i kako postoje liste na kojima su žene zastupljene tek simbolično, ili su na dnu lista, što im ne omogućava ulazak u Hrvatski sabor.

Podsjetila je kako je u posljednja dva mandata u Sabor ušlo oko 22 posto zastupnica, te je naglasila da bi se, ako je Hrvatska sazrela u demokratskom smislu, taj postotak na idućim izborima trebao povećati.

Shodno tome Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova žurno traži od Hrvatske radiotelevizije da osigura termin za emitiranje televizijske emisije na temu političke participacije žena na predstojećim izborima zastupnika/ca u Hrvatski sabor u 2007. godini, a županijska povjerenstva će provoditi kampanje na području svojih izbornih jedinica s ciljem uvrštavanja kandidatkinja na izborne liste. Također će izraditi analizu zastupljenosti žena na kandidacijskim  listama  pojedinih političkih stranaka, monitorirati izborni proces i o navedenome izvještavati javnost na području županije.

Na skupu su predstavljeni rezultati istraživanja Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) "Jednake mogućnosti na tržištu rada", koje je krajem prošle godine provedeno u Zagrebu, na 200 privatnih tvrtki i javnih ustanova, s ciljem utvrđivanja u kolikoj mjeri provode Zakon o radu i Zakon o ravnopravnosti spolova.

Prema riječima voditeljice projekta Anamarije Gospočić, u strukturama tvrtki na rukovodećim položajima je 90 posto muškaraca. Žene imaju manje plaće, a ako imaju obitelj teže napreduju. Pet posto tvrtki izrijekom je navelo kako nema Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika.

Prezentaciju "Vodiča za promicanje politike jednakih mogućnosti na radnom mjestu" kojem je cilj da poslodavcima olakša provedbu politike ravnopravnosti za žene i muškarce održala je mr.sc. Snježana Vasiljević, asistentica na Katedri za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Međunarodni projekt "Provođenje politike ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini" u kojem sudjeluje Ured za ravnopravnost spolova predstavila je Sandra Bedeniković.

Zaključci II. Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

Zahtjev za primjenu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 116/03) u izborima za Hrvatski sabor 2007. godine.
Sandra Bedeniković
 


Stranica