Dan jednakih plaća: razlika u plaćama između spolova u Europi stagnira na 16,4 %

Žene u Europi još rade 59 dana „besplatno” - to nam govore najnovije brojke koje je danas objavila Europska komisija. Razlika u plaćama između spolova - prosječna razlika između dohotka po satu muškaraca i žena u cjelokupnom gospodarstvu - jedva da se promijenila zadnjih godina i još uvijek iznosi oko 16 % (ostaje na 16,4 % kao i godinu prije). Najnovije brojke znače da se Europski dan jednakih plaća drugu godinu zaredom obilježava 28. veljače.

Taj sveeuropski događaj obilježavamo onog dana u novoj kalendarskoj godini kada žene uistinu počinju primati plaću za svoj rad u usporedbi s muškarcima. To u praksi znači da žene danas rade 59 dana „besplatno” i tek tada dostižu iznos koji zarađuju muškarci. Ovo je četvrti put da se Dan jednakih plaća obilježava
na sveeuropskoj razini: Komisija ga je pokrenula 5. ožujka 2011. (vidi IP/11/255), drugi je put obilježen 2. ožujka 2012. (vidi IP/12/211), a treći put 28. veljače 2013. (IP/13/165).

„Europski dan jednakih plaća podsjeća nas na neravnopravne uvjete u pogledu plaća s kojima se žene još susreću na tržištu rada. Ta se razlika tek neznatno smanjila posljednjih godina. Da bi stvar bila gora, vrlo slab trend opadanja zadnjih godina uglavnom je rezultat ekonomske krize zbog koje su se smanjile plaće muškaraca, a ne rasta plaća žena”, rekla je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „Jednaka plaća za jednak rad temeljno je načelo Europske unije koje se nažalost još nije ostvarilo za žene Europe. Nakon godina neaktivnosti vrijeme je za promjenu. Europska komisija trenutno radi na inicijativi za pokretanje promjena kako nam u bliskoj budućnosti više ne bi trebao Dan jednakih plaća.”

Razlika u plaćama između spolova prikazana je kao postotak zarade muškaraca i predstavlja razliku između prosječne bruto zarade po satu muških i ženskih radnika u gospodarstvu EU-a. Najnovije brojke pokazuju prosječnu razliku u plaćama između spolova od 16,4 % u 2012. u Europskoj uniji. Brojke stagniraju nakon laganog opadanja posljednjih godina, kada je razlika iznosila oko 17 % ili više. Trajan trend opadanja zabilježen je u Danskoj, Češkoj Republici, Austriji, Nizozemskoj i na Cipru, dok se u drugim zemljama (Poljska, Litva) u 2012. trend opadanja obrnuo. U nekim zemljama kao što su Mađarska, Portugal, Estonija, Bugarska, Irska i Španjolska razlika u plaćama između spolova posljednjih se godina povećala.

Trend opadanja razlike u plaćama između spolova može se objasniti uz pomoć više čimbenika kao što je sve veći udio zaposlenih žena s višim obrazovanjem ili veći utjecaj recesije na sektore u kojima prevladavaju muškarci, kao što su građevina i tehnika. Uzrok promjene stoga ne leži samo u boljim plaćama i radnim uvjetima za žene.

Izvješće Europske komisije iz prosinca 2013. o provedbi pravila EU-a o jednakom postupanju prema ženama i muškarcima u području zapošljavanja (Direktiva 2006/54/EZ) pokazuje da više čimbenika sprečava jednake plaće za muškarce i žene, kao što su nedostatak transparentnosti u sustavima plaća, nedostatak pravne transparentnosti u definiranju jednakovrijednog rada i proceduralne prepreke. Te su prepreke, na primjer, slaba informiranost zaposlenika koja je potrebna za podnošenje uspješne tužbe u pogledu jednakosti plaća ili uključivanje informacija o visini plaće za različite kategorije zaposlenika (IP/13/1227). Povećanjem transparentnosti platnog sustava mogao bi se poboljšati položaj pojedinačnih žrtava diskriminacije u plaćama jer bi im se tako omogućila jednostavnija usporedba s radnicima suprotnog spola.

Komisija trenutno razmatra mogućnosti za djelovanje na sveeuropskoj razini kako bi se poboljšala transparentnost plaća i time smanjile razlike u plaćama između spolova te u praksi promicala i olakšala primjena principa jednakih plaća.

Priopćenje Europske komisijePisane vijesti | Sudjelovanje Ureda u aktivnostima EU