EIGE objavljuje Indeks ravnopravnosti spolova za 2015.: Neznatna poboljšanja u području ravnopravnosti spolova

Kako pokazuje Indeks ravnopravnosti spolova za 2015. koji je objavio Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE), Europska unija je od 2005. stigla tek na pola puta prema postizanju ravnopravnosti spolova. Dvije godine nakon objavljivanja Indeksa ravnopravnosti spolova 2013., EIGE je izradio vremenski niz Indeksa koji uključuje 2005., 2010. i 2012.

Ukupan rezultat Indeksa za EU neznatno se povećao s 51,3 boda tijekom 2005. na 52,9 bodova 2012.[1] Međutim, napredak po pojedinim državama članicama i područjima neujednačen je: u nekim je državama članicama došlo do poboljšanja, dok je u drugima zabilježeno pogoršanje. „Znatne razlike s obzirom na napredak među državama članicama odražavaju različit izbor prioriteta i različit pristup primjeni politika i ciljeva EU-a”, zaključuje Virginija Langbakk, ravnateljica EIGE-a. Povjerenica za pravdu, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová napominje: „Napredak prema postizanju ravnopravnosti spolova u Europi stvaran je, ali i dalje postoje bitne razlike. Učinit ću sve što mogu radi premošćivanja preostalih razlika između spolova u Europi. Indeks ravnopravnosti spolova koji je izradio EIGE vrijedan je instrument koji služi mjerenju napretka koji su postigle države članice na svojem putu prema ravnopravnosti spolova.”

Indeks ravnopravnosti spolova pokriva šest osnovnih područja: posao, novac, znanje, vrijeme, moć i zdravlje te dva sporedna područja: nasilje nad ženama i neravnopravnosti koje se preklapaju. Indeks se temelji na prioritetima politika EU-a te procjenjuje učinak politika ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji te u pojedinim državama članicama.

U Indeksu ravnopravnosti spolova za 2015. u području moći vidljiv je najveći napredak, pri čemu se ukupna ocjena povećala s 31,4 boda tijekom 2005. na 39,7 bodova tijekom 2012. Unatoč tomu, prevladavajući udio muškaraca na mjestima na kojima se donose odluke još je uvijek prisutan u svim državama članicama kako u politici tako i u gospodarstvu.

U području korištenja vremena ukupna je ocjena najniža (37,6 od 100) u odnosu na svih šest osnovnih područja Indeksa. To ukazuje na neravnopravnu podjelu neplaćenog posla između muškaraca i žena u privatnom životu što je i dalje najveća prepreka postizanju ravnopravnosti spolova.

Sporedno područje nasilja pokazuje da okruženje u kojem se događa nasilje nad ženama, društveni stavovi prema nasilju i povjerenje u institucije imaju važnu ulogu u tumačenju razina nasilja nad ženama. Rezultati pokazuju da je potreban zajednički napor država članica u prikupljanju podataka u tom području.

EIGE, centar znanja EU-a o ravnopravnosti između muškaraca i žena, razvio je jedinstven alat za mjerenje napretka u području ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji i njezinim državama članicama. Indeks je u proteklih nekoliko godina postao jako važan jer su ga neke države članice prihvatile kao standardni alat za praćenje u sklopu svojih nacionalnih ili regionalnih statističkih sustava (npr. Irska, Estonija, Luksemburg i regija Baskija).

Cjelovito izvješće: http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-in-the-european-union-2005-2012

Indeks ravnopravnosti spolova na internetu: http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index

Twitter: #EIGEIndex @eurogender

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) autonomno je tijelo Europske unije osnovano radi pružanja potpore i osnaživanja u promicanju ravnopravnosti spolova, borbe protiv spolne diskriminacije te podizanja svijesti o ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji i državama članicama


[1] Indeks pokazuje koliko su učinkovite države članice i koliko su uspješne u premošćivanju razlika između spolova. Ukupna ocjena dodjeljuje se na ljestvici od 1 do 100, pri čemu 100 predstavlja najbolje stanje.

U Bruxellesu 25. lipnja 2015.

 

 

 

Priopćenje za medije Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE)Pisane vijesti | Suradnja Ureda s EIGE-om