Europski parlament izglasao Rezoluciju

Slika /slike/logo i baneri/EU parlament.png

EU parlament izglasao Rezoluciju o nazadovanju u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU kojom su izrazili zabrinutost i opredjeljenje da se zaustavi regresija postignutih prava ili zadržavanje statusa-quo po pitanju rodne nejednakosti.

Stupanj rodne nejednakosti često upravo pokazuje i služi kao prvi znak upozorenja u nazadovanju fundamentalnih prava i vrijednosti, uključujući demokraciju i vladavinu prava u društvu dok su težnje za ograničavanjem i podrivanjem ženskih prava često znak šireg društvenog konflikta.
Uz zaštitu prava žena na radnom mjestu, traženje ravnoteže između rada i privatne sfere te nadilaženje nejednakosti u plaćama, velik dio rezolucije odnosi se na borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja te na osiguranje reproduktivnih prava žena.
 
Rezolucijom se od Komisije traži da među prioritete stavi rodnu ravnopravnost, prava LGBTI+ osoba i ženska prava, uključujući prava najosjetljivijih manjina, a države članice podsjeća na njihove obveze vezane uz zaštitu ženskih prava, promociju rodne ravnopravnosti te zaključuje, da je važan način borbe protiv tog nazadovanja, proaktivno zastupanje rodne ravnopravnosti zasnovane na pristupu ljudskih prava i uvođenja rodne perspektive u sve politike.

Države članice poziva na suzbijanje obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, pružanje pomoći skloništima za žene te na borbu protiv rodnih stereotipa. Preporučuje državama članicama da osiguraju obrazovanje o spolnosti i odnosima za sve mlade; smatra da su opsežnije obrazovne strategije ključno sredstvo za sprečavanje svih oblika nasilja, posebno rodno uvjetovanog nasilja, naročito u adolescenciji.

Više na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2019-0096+0+DOC+XML+V0//HR
 


Pisane vijesti