Gđa Carolina Amador Perez, predstavnica Kubanske federacije žena (FMC) posjetila Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH

Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH mr.sc. Helena Štimac Radin primila je jučer, 25. ožujka 2008. godine, gđu Carolinu Amador Perez, predstavnicu Kubanske federacije žena (FMC) zaduženu za europska pitanja, u sklopu njenog službenog posjeta Hrvatskoj.


Kubanska federacija žena volonterska je nevladina organizaciju osnovana 1960. godine, koja djeluje na nacionalnoj razini, s članstvom od 4.1 milijuna članova. FMC je član Međunarodne demokratske federacije žena, i ima savjetodavni status u Gospodarskom i socijalnom vijeću UN-a (ECOSOC). Glavni joj je cilj postizanje jednakih mogućnosti za žene i muškarce u kubanskom društvu, potpuna integracija žena u ekonomski, politički, društveni i kulturni život zemlje, te sistematski rad na uklanjanju prepreka i stereotipa koji još postoje u obiteljima i društvu. Strukturno je zasnovana na gotovo 76.000 temeljnih jedinica koje su povezane na nacionalnoj razini preko općinskih i regionalnih organizacija.

Na sastanku u Uredu za ravnopravnost spolova razgovaralo se o razlikama i sličnostima u području ravnopravnosti spolova na Kubi i u Hrvatskoj, i o postignućima te potrebnim poboljšanjima stanja u obje zemlje.

Gđa Carolina Amador Perez upoznala je prisutne na sastanku s funkcioniranjem organizacije Kubanske federacije žena i njenim radom na poboljšanju položaja žena na Kubi, kao i općenito o stanju ravnopravnosti spolova na Kubi. U svojim aktivnostima, FMC razvija programe rada za zajednice usmjerene na promociju obrazovanja, zdravlja, ne-seksističke edukacije za dječake i djevojčice, i podizanja svijesti o pravima žena u društvu i obitelji. U FMC-u, u lokalnim zajednicama, volonterski radi oko 78.000 socijalnih radnika i radnica, te oko 77.000 zdravstvenih radnika i radnica. FMC je također uključen u izradu akcijskih planova na nacionalnoj razini.

Predstojnica Ureda mr.sc. Štimac Radin upoznala je predstavnicu FMC-a s radom Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, te sa strukturom institucionalnih mehanizama za provođenje ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Predstojnica je gošći također predstavila i Zakon o ravnopravnosti spolova te Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. – 2010. Uspoređene su  prilike na Kubi i u Hrvatskoj i razmijenjena iskustva o položaju žena u društvu  temeljem njihove participacije u političkim tijelima odlučivanja, u sudstvu, gospodarstvu, na tržištu rada i dr.

Na sastanku su sudjelovale i Dubravka Šimonović, načelnica Odjela za ljudska prava Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i predsjedavajuća UN-ovog Odbora za uklanjanje diskriminacije žena (CEDAW), Rada Borić, programska direktorica Centra za ženske studije, i Tena Radočaj iz Udruge B.a.b.e.
 
 


Pisane vijesti | Međunarodna suradnja