H. Štimac Radin na sastanku Skupine visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike EK

V.d. ravnateljice Ureda gđa. Helena Štimac Radin sudjeluje u Bratislavi 7. - 8. rujna na sastanku Skupine visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike Europske komisije (High Level Group on Gender mainstreaming).

Teme ovog redovnog sastanka su informacije o aktivnostima vezanim za Deklaraciju tri države predsjedateljice Vijećem Europske unije, predstavljanje izvještaja  Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE-a) o ženama i siromaštvu, rasprava o programu rada EIGE-a te o financijskoj podršci EU-e za područje ravnopravnosti spolova.  Drugi dan sastanka na rasporedu su tri velike teme, a prva od njih odnosi se na povećanje zastupljenosti žena na tržištu rada i jednaku ekonomsku neovisnost i žena i muškaraca. U sklopu nje raspravljat će se o aspektima ravnopravnosti spolova uključenih u strategiju Europe 2020; o promicanju ravnoteže između privatnog i poslovnog života i inicijativi Europske komisije kao i konferenciji koju će Slovačka organizirati na tu temu;  te o ekonomskom osnaživanju žena i pripremi za 61. sjednicu UN Komisije za status žena. Drugog dana sastanka raspravljat će se o praćenju provedbe 2030 Agende za održivi razvoj. Zemlje članice EU trebale bi zauzeti stajalište o vrstama i dinamici praćenja napretka u postizanju održivih ciljeva razvoja, s naglaskom na mogućnosti uvrštavanja statističkih podataka razvrstanih po spolu u sve indikatore napretka. Zadnja tema sastanka odnosi se na pitanje nasilja nad ženama, a uključuje informacije o pristupanju EU-e Istambulskoj konvenciji, raspravu o ciljanim akcijama osvještavanja javnosti u 2017. godini, o konferenciji Malte na temu nasilja nad ženama te o  skorom istraživanju Eurobarometra u ovom području.
 

Najave | Sudjelovanje Ureda u aktivnostima EU