Indeks rodne ravnopravnosti 2023: Hrvatska ostvarila jednak broj bodova kao u 2022.

Slika /slike/gender equality index 2023.png

Hrvatska je na ljestvici Indeksa rodne ravnopravnosti u 2023. ostvarila isti broj bodova kao i 2022., ukupno 60.7 bodova od 100 te je zauzela 20. mjesto od 27 država članica.

Indeks rodne ravnopravnosti Europskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE) prikazuje trendove u područjima rada, novca, vremena, moći, znanja, zdravlja kod država članica EU. Skala trendova proteže se od 1 do 100, gdje 100 znači potpuno postignuće u rodnoj ravnopravnosti.

Ove godine tema izvješća Indeks rodne ravnopravnosti 2023. bila je rodno ravnopravna i zelena Europa. Izvješće se ove godine fokusiralo na analizu korelacije između postojećih rodnih nejednakosti i zelene tranzicije, rodnoj analizi ključnih sektora za provedbu tzv. Zelenog dogovora (Green Deal) - energetika i transport te razvoju alata i praksi koje mogu pomoći u rodno ravnopravnoj prilagodbi izazovima koje donose klimatske promjene i zelena tranzicija.

Od 2010. Hrvatska je napredovala za 8.4 bodova zahvaljujući napretku u rodnoj ravnopravnosti prvenstveno u području moći. Ove godine najveći napredak ostvaren je u području rada, u potpodručju segregacije i kvalitete rada, odnosno smanjila se rodna segregacija i razlika u kvaliteti rada između žena i muškaraca. Rezultat Hrvatske u području raspodjele vremena, u potpodručju društvenih aktivnosti, pogoršao se u odnosu na 2020. Radi se o razlici između žena i muškaraca u bavljenju raznim aktivnostima u slobodno vrijeme. Podaci za Hrvatsku većinom su iz 2021. godine.

Ipak, ovogodišnji izvještaj zaključuje da se Hrvatska i dalje nalazi u grupi država članica koja sustiže ostale. To znači da je njezin rezultat u okviru indeksa rodne ravnopravnosti isprva bio niži od prosjeka EU-a, ali je s vremenom rastao brže nego u drugim zemljama, pa se razlika smanjila.
Novi indeks rodne ravnopravnosti možete pronaći ovdje.

Profil Hrvatske vezan uz Indeks rodne ravnopravnosti 2023. možete pročitati ovdje.
 
Vizual: web stranica EIGE (https://eige.europa.eu/newsroom/green-deal-and-gender-equality)

Pisane vijesti