Koliko su žene moćne

Udruženje za mir i ljudska prava "Baranja" iz Bilja pokrenulo je projekt "Iskoristimo svoju moć" čiji je cilj povećati broj žena koje sudjeluju u politici. Projekt je financijski potpomogao Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.

Uvidom u statističke podatke koji pokazuju da je u ukupnom broju stanovnika više od 50 posto žena, da su među brojnim nezaposlenim osobama žene u većini, da su diskriminirane kad je u pitanju zapošljavanje, a za isti posao primaju manju plaću, potvrđena je potreba za većim utjecajem žena na donošenje političkih odluka kojima se kroji i njihova sudbina.
 
Projekt će se provoditi slijedećih šest mjeseci na području cijele Baranje. Na sudjelovanje u projektu pozvane su prije svega žene koje su već aktivne u političkim strankama, nevladinim organizacijama, kao poduzetnice i djelatnice u javnim i državnim institucijama, ali se u pojedine aktivnosti mogu uključiti i sve ostale zainteresirane žene.
 
U okviru projekta bit će organizirana dva okrugla stola, dvije cjelodnevne radionice i javna tribina. Žene koje budu uključene u ove aktivnosti ovladat će vještinama kojima će lakše animirati ostale žene iz okruženja da budu aktivnije uključene u donošenje odluka koje bitno utječu na njihov život.
 
 


Pisane vijesti | Suradnja s organizacijama civilnog društva