Kraljevina Belgija preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije

Slika /slike/URS Slike 2024 godina/Belgijsko_predjsedanje_EU_2024_LOGO.PNG

Kraljevina Belgija preuzela je predsjedanje Vijećem Europske unije u siječnju 2024. godine, kojim će predsjedati do lipnja 2024. godine.

Prioriteti i program belgijskog predsjedanja Vijećem Europske unije na području rodne ravnopravnosti:
 
 • Rodna ravnopravnost: prioritet u agendi
 • poticanje jače agende rodne ravnopravnosti kao  buduće okosnice institucionalnog djelovanja, i to organizacijom neformalnog sastanka visoke razine na kojem će sudjelovati ministri/ce za rodnu ravnopravnost, a koji će otvoriti debatu o budućnosti politike rodne ravnopravnosti,
 • zatvaranje neriješenih pravnih predmeta koji se bave rodnom ravnopravnošću, nasiljem nad ženama i djevojkama, te normama tijelâ za ravnopravnost.
 
 • Daljnje sprečavanje i borba protiv rodno uvjetovanog nasilja:
 • mogućnost usvajanja prijedloga Direktive o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji,
 • podržavanje rada Europske komisije.
 
 • Osnaživanje i financijska neovisnost žena kao osnova za de facto rodnu ravnopravnost
 • usvajanje Zaključka Vijeća, planiranog za lipanj 2024. godine, na temelju provedenog istraživanja EIGE-a o financijskoj neovisnosti žena,
 • CSW 2024: Belgija  imat će glavnu ulogu u organizaciji popratnog događaja na temu „Izdizanje iz siromaštva - institucionalna rješenja iz rodne perspektive“.
 
 • Jačanje rodno osviještenih politika
 • Belgija će nastaviti promovirati i provoditi  politiku rodne ravnopravnosti težeći osigurati da rodna perspektiva i intersekcionalni pristup uvijek budu uzeti u obzir u različitim političkim područjima; primjerice, u promoviranju rodne jednakosti u evaluaciji Europskog stupa socijalnih prava te na području rodnog jaza u mirovinama.
 
Događanja tijekom belgijskog Predsjedanja vezana uz područje rodne ravnopravnosti:
 • Sastanak Skupine visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike: 29.-30. siječnja 2024.
 • Radionica visoke razine na temu rodnog jaza u mirovinama: 8. veljače 2024.
 • Neformalni sastanak ministara/ica za rodnu ravnopravnost: 26.-27. veljače 2024.
 • Komisija za status žena (CSW 68): 11.-13. ožujka 2024. Aktivno sudjelovanje na , uključujući i popratni događaj „Izdizanje iz siromaštva institucionalna rješenja iz rodne perspektive“
 • Konferencija visoke razine na temu budućnosti Europskog stupa socijalnih prava: 15.-16. travnja 2024.
 • LGBTIQ+ Konferencija visoke razine: 17. svibnja 2024.
 

Pisane vijesti