Nasilje u obitelji: pravni okvir i pojavni oblici 2007.-2010.

 Državni zavod za statistiku izdao je publikaciju Nasilje u obitelji: pravni okvir i pojavni oblici 2007.-2010.

Državni zavod za statistiku provodi statistička istraživanja o počiniteljima kaznenih dijela i počiniteljima prekršaja prema Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti za svaku godinu na koju se navedeni plan odnosi, na osnovi Zakona o službenoj statistici. Rezultat tih statističkih aktivnosti jest i ova publikacija, koja izlazi u seriji Studije i analize, prema programu publiciranja za 2012.

Preuzmite publikaciju Nasilje u obitelji: pravni okvir i pojavni oblici 2007.-2010.Pisane vijesti