Obilježavanje 22. rujna - Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

  • Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora organizira tematsku sjednicu (8. sjednicu Odbora) povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 27. rujna 2012. u 13 sati u zgradi Hrvatskog sabora, Zagreb, Trg sv. Marka 6, u dvorani Ivana Mažuranića (84). Na tematskoj sjednici će biti predstavljen Izvještaj o ljudskim pravima – Implementacija hrvatskog zakonodavstva vezanog uz obiteljsko nasilje (autorice su predstavnice američke nevladine organizacije The Advocates for Human Rights u suradnji s Bulgarian Gender Research Foundation  te Autonomnom ženskom kućom Zagreb).
  • U organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih održat će se obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u prostoru Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, 22. rujna 2012. godine s početkom u 11:00 sati.
  • Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije u suradnji sa Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba, organizira tematsku sjednicu povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koja će se održati 22. rujna 2012. godine u 10.00 sati, u prostorijama Centra za mlade i nezavisnu kulturu – Zelena dvorana, Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok. Opširnije
  • Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije organizira tematsku sjednicu 21. rujna 2012. godine (petak) u 10,00 sati u Rijeci, Adamićeva 10/II na temu "Nasilje u obitelji u Primorsko-goranskoj županiji". Opširnije
  • U prigodi 22. rujna - Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije održat će 20. rujna u 10 sati u zgradi Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, Velika dvorana sastanak Koordinacije povjerenstava za ravnopravnost spolova svih gradova Splitsko-dalmatinske županije. Jesu li žrtve nasilja u praksi zaštićene? pitanje je na koje će se pokušati odgovoriti. Opširnije
  • Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora, u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, organizira okrugli stol na temu obiteljskog nasilja, s osobitim naglaskom na borbu protiv nasilja nad ženama, u ponedjeljak 17. rujna 2012. s početkom u 10:00 sati u Hrvatskom saboru, dvorana Ivana Mažuranića.


Najave