Obilježavanje međunarodnog dana žena

 

  • Okrugli stol "Motivirane, obrazovane, nezaposlene? Izazovi i prilike za mlade žene na tržištu rada u Hrvatskoj" održat će se u organizaciji Ureda za informiranje Europskog parlamenta u suradnji s Centrom za ženske studije 6. ožujka 2015. godine u Kući Europe u Zagrebu (A. Cesarca 6), od 10:30 do 12 sati.
  • Tribina "Položaj i uloga žene u društvu" održat će se u organizaciji Informativno Pravnog Centra iz Slavonskog Broda i u suradnji sa Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba, u petak, 6. ožujka 2015. u 11 sati u Zagrebu, Mjesni dom Oton Župančić, Ulica Horvat-Kiš Franje 12, Folnegovićevo naselje.
  • Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH i Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom - POSI organiziraju Skup Ratificirajmo Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 9. ožujka 2015. godine u 10 sati u prostorijama Hrvatskog autokluba, Avenija Dubrovnik 44, Zagreb.
  • Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske organizira predstavljanje rezultata kvalitativnog istraživanja o percepciji poslodavaca/ki o koristima rodno uravnoteženog ekonomskog odlučivanja u sklopu EU Progress projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj˝ i panel „Koristi rodno uravnoteženog ekonomskog odlučivanja“ 10. ožujka 2015. (utorak), u prostorima Pravobraniteljice za djecu, Teslina 10 u 10:00 sati.
  • Rasprava vezano za ulogu i mjesto žena u politici u organizaciji Francuskog Veleposlanstva u Zagrebu i GTF - Inicijative za održivi rast održati će se u srijedu, 11. ožujka 2015. godine u trajanju od 11 do 13 sati u Medijateci Francuskog instituta u Hrvatskoj, Preradovićeva 5, Zagreb.


Najave