Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

  • Okrugli stol povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održat će se 17. rujna u 11 sati u Uredu predsjednika Republike Hrvatske, u suradnji sa UNDP-om Hrvatska i Autnomnom ženskom kućom Zagreb. Teme su: izmjena Kaznenog zakona i prijedlog novog Obiteljskog zakona. Prije rasprave uvodnu riječ će, uz predsjednika Josipovića i koordinatoricu UN-a u RH Louise Vinton, imati odvjetnici Sanja Bezbradica Jelavići i Ivo Jelavić, voditeljica radne skupine koja je pripremala nacrt novog Obiteljskog zakona Branka Rešetar, te ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Na okruglom stolu sudjelovat će i predstavnice nevladinih ženskih udruga, kao i predstavnici institucija u čijoj su nadležnosti zaštita ravnopravnosti spolova i zaštita djece, te veleposlanice akreditirane u RH.
  • U organizaciji Britanskog veleposlanstva održat će se promoviranje kampanje "Dvije djevojčice", 17. rujna u 18 sati u rezidenciji britanskog veleposlanika Davida Slinna. Više o Kampanji.
  • U organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih održat će se obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u prostoru Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, 22. rujna s početkom u 11:00 sati.
  • Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije u suradnji sa SOS telefonom za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, organizira okrugli stol „Provođenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji za 2013.godinu“ koji će se održati u petak, 20. rujna 2013. godine u Krapini, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta, u vremenu od 10 do 12 sati.
  • U organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske-SOIH održat će se izvedba predstave "Ja sam..." u ponedjeljak, 23. rujna 2013. s početkom u 19,00 sati u Kazalištu Vidra.


Najave