OECD – 5. sastanak Radne skupine za rodno osviještenu politiku i upravljanje

Slika /slike/URS Slike 2023/OECD.jpg

U Parizu se, 11. prosinca 2023. godine, održao 5. sastanak OECD-ove Radne skupine za rodno osviještenu politiku i upravljanje. 

Sastankom je predsjedavala Sylvie Durrer, ravnateljica Federalnog ureda za ravnopravnost spolova iz Švicarske. Dnevni red sastanka obuhvatio je prezentacije primjera dobre prakse i iskustava zemalja o ugrađenosti perspektive ravnopravnosti spolova u javne politike na svim razinama, osiguravanju transparentnosti za postizanje jednakosti u plaćama, osnaživanje nacionalnih kapaciteta za prikupljanje i objavu rodno osjetljivih statističkih pokazatelja, rad OECD-a na razvoju rodnih indikatora, a osobito u slučaju rodno utemeljenog nasilja počinjenog uz pomoć tehnologije te indikatora za procjenu položaja žena u slučajevima katastrofa. Sastanak je obuhvatio i prezentacije država članica kojima je u prethodnim godinama OECD pružio potporu u procesu uvrštavanja perspektive ravnopravnosti spolova u neku od javnih politika, na način da su izvijestile u kojem segmentu je postignut napredak. Također, predstavljeni su i alati za izradu politika za mlade.
Na sastanku je sudjelovala predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova, ujedno i  članica Radne skupine za koordinaciju pripreme i pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj u okviru nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, u svojstvu članice za rodno osviještenu politiku i upravljanje. Tom prigodom istaknula je nekoliko primjera dobre prakse iz Hrvatske. U pogledu prikupljanja i objave rodno razlučenih statističkih podataka, istaknula je praksu Državnog zavoda za statistiku i publikaciju Žene i muškarci u Hrvatskoj koja se izdaje svake godine s rodno razlučenim podacima za područje stanovništva, zdravstvene skrbi, obrazovanja, zaposlenosti i plaća, mirovinskog osiguranja, indikatora siromaštva, pravosuđa i javne uprave i političke moći. Također, istaknula je i porast udjela zastupnica u Hrvatskome saboru u desetome sazivu na 33% u odnosu na prethodni saziv, kada je udio žena iznosio 21%. Izvijestila je i o rodnom jazu u plaćama koji je u Republici Hrvatskoj niži od prosjeka EU, ali budući da analize pokazuju kako taj jaz uglavnom generira neravnopravna raspodjela rukovodećih pozicija u velikim kompanijama, iskazala je uvjerenje kako će nova Direktiva o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama pridonijeti daljnjem smanjivanju tog jaza.
Sastanak je okupio predstavnike/ce brojnih zemalja članica, kao i zemalja koje su, poput Hrvatske, podnijele zahtjev za članstvo.

Pisane vijesti