Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Ured za ravnopravnost spolova otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja koje će trajati od 18. listopada do 12. studenog 2012. godine.

Donošenje Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja proizlazi iz propisane obveze provedbe mjere 5.1.4. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine (NN RH 88/11). Nacrt prijedloga Protokola izradila je Radna skupina za izradu analize i plana djelovanja za suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama, uključujući prikupljanje statističkih podataka, osnovana od strane Ureda za ravnopravnost spolova. Radnom skupinom predsjedavala je dr.sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe - Centra za seksualna prava iz Zagreba. U članstvu Radne skupine sudjelovali su predstavnici/ce nadležnih državnih tijela, županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, ustanova te organizacija civilnog društva. Pri izradi Nacrta prijedloga Protokola konzultirani su razni stručnjaci/kinje koji se bave problematikom seksualnog nasilja, te se o Nacrtu više puta raspravljalo na sastancima Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja u organizaciji Ženske sobe - Centra za seksualna prava.

Nacrt prijedloga Protokola temelji se na zakonima i podzakonskim aktima te na sadržaju i obvezama propisanim Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine, kao i na  Preporuci Rec(2002)5 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o zaštiti žena od nasilja te sadrži: obveze nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju; oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju te završne odredbe kojima se propisuju postupanja u skladu s aktivnostima ovog Protokola.

Ured poziva zainteresiranu i stručnu javnost da na adresu elektroničke pošte irena.sarta@vlada.hr ili na kontakte Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Mesnička 23, fax: 01 4569 296, zaključno s 12. studenim 2012. godine na niže priloženom Obrascu dostavi svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Nacrt prijedloga Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu zakona, drugog propisa ili akta

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošćuPisane vijesti