Predavanje za studente i studentice Pravnog fakulteta u Zagrebu

Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe, održala je predavanje za studente i studentice Pravnog fakulteta u Zagrebu naziva “Seksualno nasilje – Pomagačka perspektiva” 25. veljače, 2015. godine.

 

Predavanje je održano na poziv organizacije ELSA – The European Law Students’ Association iz Zagreba, a u okviru 15. Male škole ljudskih prava: Položaj i ravnopravnost spolova. Uz Maju Mamula, gošće predavačice i predavač su bile/i i Ivana Radačić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Tatjana Vlašić, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ivan Novosel, Zagreb Pride.

Navedeno predavanje održano je kao aktivnost u okviru projekta Ureda za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja” koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – Progress). Ženska soba i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje partnerske su organizacije na projektu “Moj glas protiv nasilja”.

zenskasoba.hrPisane vijesti | Projekt "Moj glas protiv nasilja"