Predstavljena Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

 • Slika /slike/URS slike - 2018/Strategija VE 12062018/DSC03206 - naslovna.JPG
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

U okviru programa predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe (VE), Ured za ravnopravnost spolova predstavio je u Hrvatskome saboru hrvatsko izdanje Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023. koju je tiskao u nakladi od 1000 primjeraka.

Predstavljanju Strategije nazočio je veliki broj sudionika/ca – predstavnika/ca ministarstava i ostalih tijela državne uprave, zastupnika/ca u Hrvatskome saboru, te predstavnika/ca pravobraniteljstava, Grada Zagreba, predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, akademske zajednice i organizacija civilnoga društva.

Izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora, potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović istaknula je značaj ravnopravnosti spolova u svakom društvu, potrebu suradnje svih dionika, ali i važnost suprotstavljanja predrasudama, rodnim stereotipima, manipulacijama i dezinformacijama u javnom prostoru. Naglasila je kao je zadaća Hrvatskoga sabora odašiljati činjenice umjesto obmana. Kroz osvrt na 3 važne konvencije VE: Konvenciju o suzbijanju trgovanja ljudima, Istanbulsku konvenciju i Konvenciju iz Lanzarotea – sve tri iz područja zaštite ljudskog dostojanstva, naglasila je kako nije dovoljno usvajati i implementirati dokumente, već treba postojati i društvena volja za ravnopravnost u društvu.

U ime potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova, skupu se obratila mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, koja je naglasila važnost institucije VE u segmentu ljudskih prava. Također, istaknula je zaštitu prava žena kao bitnu odrednicu Vlade Republike Hrvatske, a ravnopravnost spolova kao značajnu temu u sklopu predsjedavanja Republike Hrvatske Odborom ministara VE. Hrvatska vanjska politika je ugradila ravnopravnost spolova u svoje međunarodne aktivnosti, a osobito ekonomsko i političko osnaživanje žena. Podsjetila je na hrvatski Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, kojim je Republika Hrvatska doprinijela u borbi protiv korištenja seksualnog nasilja kao oružja u ratnim sukobima.

Ravnateljica Ureda, mr. sc. Helena Štimac Radin u svome je izlaganju napravila pregled šest ciljeva Strategije – sprečavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguravanje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu, postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, te uvođenje načela ravnopravnosti spolova u cjelokupnu politiku i mjere. Ravnateljica je iznijela i podatke u vezi ratifikacije Istanbulske konvencije, prema kojima je vidljivo kako je do danas od 47 zemalja članica VE Konvenciju ratificiralo njih 32, a od 28 zemalja članica EU, svega 9 njih je nije ratificiralo. Naglasila je kako Strategija ističe odgovornost Vlada država članica VE za provedbu Strategije na nacionalnoj i lokalnoj razini, uz blisku suradnju s institucijama za ravnopravnost spolova, tijelima za ravnopravnost i civilnim društvom. Najavila je skoro donošenje Preporuke VE za prevenciju i borbu protiv seksizma, u čijoj izradi sudjeluje i Ured za ravnopravnost spolova.

Pomoćnik ministra pravosuđa, Ivan Crnčec, govorio je o osiguranju ravnopravnog pristupa žena pravosuđu i naglasio kako je to ključ za ostvarivanje pune ravnopravnosti žena i muškaraca. Ukazao je na važnost obrazovanja za ravnopravnost spolova usmjerene na stručnjake u sustavu pravosuđa i značaj instituta besplatne pravne pomoći, kao potpore žrtvama nasilja te oslobađanje žrtava nasilja od plaćanja sudskih pristojbi. Izvijestio je nazočne o činjenici kako je više od 50% podnesenih zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć podneseno od strane žena, uglavnom za sporove iz područja obiteljsko – pravnih odnosa.

Dr. sc. Ivana Jugović, znanstvena suradnica za područje društvenih znanosti u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, predstavila je sudionicima/cama prvi cilj Strategije – Sprečavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, stavljajući naglasak na stereotipe u obitelji, obrazovanju i medijima te istaknula preporuke VE u pogledu tih područja. Naglasila je značaj prikupljanja podataka o rodnim stereotipima i seksizmu jer politike i mjere za postizanje rodne ravnopravnosti koje se temelje na empirijskim podacima imaju veće šanse za uspjeh.

Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023. 

Iz medija:
https://www.onenastupaju.hr/2018/06/16/ravnopravnost-spolova-zastita-migrantica-u-sredistu-nove-strategije-vijeca-europe-koju-je-predstavila-hrvatska/
http://www.sabor.hr/council-of-europe-gender-equality-strategy-2018-23
http://www.glas-slavonije.hr/366267/1/Zastita-migrantica-novost-u-Strategiji-Vijeca-Europe
https://www.nacional.hr/predstavljena-strategija-za-ravnopravnost-spolova-ve/
http://novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Europska-Strategija-za-ravnopravnost-spolova-Prava-zena-i-djevojcica-migrantica-izbjeglica-i-traziteljica-azila-novi-je-cilj
http://www.mvep.hr/hr/mediji/ostale-vijesti/predstavljena-strategija-za-ravnopravnost-spolova-vijeca-europe-od-2018,53095.html
http://hr.n1info.com/a309597/English/NEWS/Council-of-Europe-s-2018-23-gender-equality-plan-presented.html
http://www.voxfeminae.net/vijestice-list/hrvatska/item/12691-nova-strategija-za-ravnopravnost-spolova-vijeca-europe
http://pzs.hr/2018/06/14/predstavljanje-strategije-za-ravnopravnost-spolova-vijeca-europe-od-2018-do-2023/
http://www.krug.com.hr/default.aspx?id=2409
http://www.sibenik.in/hrvatska/strategijom-za-ravnopravnost-spolova-pokusava-se-sprijeciti-sve-cesce-nasilje-nad-djevojcicama-i-migranticama/93413.html
 

Pisane vijesti