Predstojnica Ureda na okruglom stolu u organizaciji Vijeća za socijalnu pravdu

Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin sudjelovat će na okruglom stolu koji će se u organizaciji Vijeća za socijalnu pravdu koje je osnovao predsjednik Republike, prof.dr.sc. Ivo Josipović održati u ponedjeljak, 7. ožujka u 10.30 sati u Uredu predsjednika Republike.

Na okrugom stolu će se raspravljati o  izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, a koje se odnose na ženska prava, nasilje u obitelji, zaštitu žrtava nasilja i zaštitu materinstva, kao i o položaju žena na tržištu rada.

Uz predsjednika Republike prof.dr.sc. Ivu Josipovića i članovi/ce Vijeća za socijalnu pravdu sudjelovat će i g. Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, gđa Gordana Lukač Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, gđa Gordana Sobol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoj sabora te predstavnice ženskih udruga.Najave