Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH na 41. sastanku Upravnog odbora za ravnopravnost spolova (CDEG) Vijeća Europe

Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH mr.sc. Helena Štimac Radin sudjelovat će od 15. do 17. travnja u Strasbourgu na 41. sastanku Upravnog odbora za ravnopravnost spolova Vijeća Europe.


Uz redovite aktivnosti Odbora na dnevnom redu su pripreme za 7. ministarsku konferenciju Vijeća Europe koja će se održati 2010. godine u Azerbajdžanu te će se na sastanku raspraviti prijedlog nacrta nove rezolucije VE „Ravnopravnost spolova: premošćivanje jaza između de jure i de facto ravnopravnosti“, a što će biti i glavna tema ove konferencije.

U okviru priprema za Konferenciju o rodnom proračunu koja će se održati u Ateni 5-6. svibnja ove godine, Upravni odbor vodit će raspravu i o primjeni rodnog proračuna u zemljama članicama što će, između ostalog, biti predstavljeno na konferenciji u publikaciji pod nazivom „Priručnik o praktičnoj primjeni rodnog proračuna“.

Osim priprema za održavanje navedenih konferencija na sastanku Odbora raspravljat će se i o pripremi Konvencije VE o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, diseminaciji i primjeni Preporuke (2007)17 Odbora ministara državama članicama o standardima i mehanizmima ravnopravnosti spolova, suzbijanju trgovanja ljudima i aktivnostima vezanim uz uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u političkom i javnom odlučivanju u zemljama članicama VE.

Pisane vijesti | Međunarodna suradnja