Prema rodnoj ravnopravnosti u kulturi i kreativnim industrijama

Slika /slike/logo i baneri/zastave eu.jpg

Promicanje rodne ravnopravnosti i suzbijanje rodne diskriminacije zajednički su ciljevi EU u svim područjima, pa tako i u kulturi.

Kao jedno od temeljnih prava EU i ključno načelo Europskog stupa socijalnih prava, rodna ravnopravnost je po prvi put identificirana kao prioritet u Planu rada EU 2019.-2022.

Ovaj izvještaj fokusira se na ulogu koju kultura ima u promociji rodne ravnopravnosti, odnosno na način kako postići rodnu ravnopravnost u kulturi i kreativnim industrijama.
Izvještaj na engleskom jeziku možete pronaći na ovoj poveznici.

Pisane vijesti