Preporuka Odbora ministara Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma

Slika /slike/URS slike - 2019/vijeće europe.jpg

Ured za ravnopravnost spolova je preveo Preporuku Odbora ministara Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma, koja je usvojena u ožujku ove godine. Preporuku možete naći na sljedećoj poveznici.

Ova Preporuka odgovor je na rastuće i dalekosežne posljedicama seksizma u svim dijelovima društva i sadrži prvu ikada međunarodnu pravnu definiciju seksizma. U njoj je uspostavljena povezanost svakodnevnih pojava seksizma s nasiljem nad ženama kao dio kontinuuma koji stvara ozračje zastrašivanja, straha, diskriminacije, a koje pogađa uglavnom žene i djevojčice. Ova Preporuka za cilj ima rasvijetliti seksističko ponašanje i navodi konkretne načine kako ga vlade i drugi dionici mogu suzbiti.Pisane vijesti