Radionice povodom izrade Akcijskog plana za promicanje i unapređenje uloge i statusa žena u ruralnom području (2013. - 2020.)

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Ureda za ravnopravnost spolova povodom izrade Akcijskog plana za promicanje i unapređenje uloge i statusa žena u ruralnom području (2013. - 2020.) organizirat će se 4 radionice.

I to za područje Dalmacije, Slavonije, Istre i Primorja te Sjeverozapadne Hrvatske.

U Pazinu će se 23. svibnja 2013. godine održati radionica u suorganizaciji s Agroturizmom Ograde, 28. svibnja u Sinju u suorganizaciji s Poduzetničkim centrom d.o.o. Sinj, 14. lipnja u Bedekovčini u suorganizaciji s manjinskom udrugom žena "Terem" i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije, dok će se tijekom lipnja održati radionica u Pakracu u suorganizaciji s udrugom „DELFIN” – Centar za podršku i razvoj civilnog društva.

Na radionicama je predviđeno sudjelovanje predstavnika/ca županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, žena iz ruralnih krajeva (poduzetnica, predstavnika/ca udruga, zadruga, LAG-ova, znanstvenih institucija).

Izrada Akcijskog plana za promicanje i unapređenje uloge i statusa žena u ruralnom području obveza je iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015. te je Ministarstvo poljoprivrede u srpnju 2012. osnovalo Radnu skupinu radi prikupljanja podataka o ženama u ruralnim područjima i predlaganja mjera. Temeljem prikupljenih podataka izrađen je prijedlog mjera o kojima se želi provesti rasprava upravo s onima kojima su mjere i namijenjene – ženama iz ruralnih područja, prije njihova donošenja, s namjerom da predložene mjere budu što učinkovitije i doprinesu osnaživanju žena iz ruralnih područja i njihovom boljem statusu u društvu.

Na radionici će se u uvodnom dijelu sudionike/ce upoznati sa strateškim i zakonodavnim okvirom za provedbu ravnopravnosti spolova, predstavljeni će biti rezultati istraživanja o statusu, svijesti i potrebama ruralnih žena u Republici Hrvatskoj koje je provelo Ministarstvo poljoprivrede, te će se predstaviti prijedlog mjera Akcijskog plana za promicanje i unapređenje uloge i statusa žena u ruralnim područjima (2013. - 2020.).Najave