Republika Hrvatska napredovala za 2 mjesta, najveći napredak ostvaren u području moći

Slika /slike/URS slike - 2020/eige GEI2020.png

Europski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE) objavio je Indeks ravnopravnosti spolova 2020. kojim su objedinjeni podaci svih država članica zaključno s 2018. godinom. S ostvarenih 57,9 bodova u 2018. Hrvatska je od 2010. godine napredovala za 5.6 bodova, a zbog napretka u 2017. godini od 2.3 boda popeli smo se s 22. na 20. mjesto te tako preskočili Cipar i Češku. Iza Hrvatske su još i Litva, Poljska, Slovačka, Rumunjska, Mađarska i Grčka, dok je prosjek EU 67.9 bodova.

Najbolje rezultate Hrvatska je ostvarila u području zdravlja (83.7 boda) koje mjeri ravnopravnost vezanu uz zdravstveno stanje, zdravstveno ponašanje i pristup zdravstvenim uslugama te u području novca (72.6 boda), području kojim se mjeri rodna ravnopravnost u posjedovanju financijskih resursa i ekonomskoj situaciji, uključujući rodnu razliku u prihodu i dohotku. Unatoč najboljim rezultatima i dalje postoji prostor za napredak u ovim područjima s obzirom da je Hrvatska na 22. mjestu u području zdravlja, odnosno na 21. u području novca. U području rada ostvarili smo napredak od 2.7 boda u odnosu na 2010. što je bolji rezultat od mnogih država članica, no i dalje ispod prosjeka EU.

U području moći koje mjeri rodnu ravnopravnost na mjestima odlučivanja u politici, ekonomiji, medijima i društvu Hrvatska ima najviše mjesta za napredak, no to je ujedno i područje gdje je ostvaren najveći napredak. U području moći napredovali smo za 13 bodova u odnosu na 2010., a u području novca za 4 boda! Područje vremena kojim se mjeri rodna ravnopravnost u utrošenom vremenu na skrb, kućanske poslove i društvene aktivnosti također je identificirano kao područje gdje ima najviše mjesta za napredak (51 bod), no tu je ostvaren najmanji napredak u odnosu na 2010. U odnosu na 2017. Hrvatska nije napredovala ni nazadovala u ovom području. Uz područje vremena, najmanje smo napredovali u području znanja u kojem se mjeri postignuća u obrazovanju, cjeloživotno učenje i rodna segregacija u obrazovanju.


Izvještaj se nalazi na web stranicama Europskog instituta za rodnu ravnopravnost, gdje se nalaze i izdvojeni podaci za Hrvatsku. Prikaz Indeksa 2020. na hrvatskom jeziku s posebnim fokusom na digitalizaciju i budućnost rada možete pronaći ovdje.

Pisane vijesti | Suradnja Ureda s EIGE-om