Sastanak s predstavnicom Međunarodne organizacije za migracije (IOM)

Slika /slike/Tematske fotografije/migration.jpg

U Uredu je 11. siječnja 2019. održan sastanak s Martinom Car, predstavnicom Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Ured u Zagrebu, koji započinje s provedbom projekta „Preventing SGBV against migrants and strengthening support to victims - PROTECT“. 

Na sastanku se razgovaralo o mehanizmima zaštite žrtava nasilja, učinkovitosti sustava te mogućnostima suradnje različitih tijela u kontekstu migracija.

Gordana Obradović Dragišić, pomoćnica ravnateljice upoznala je predstavnicu IOM-a s zadaćama Ureda, a posebno u kontekstu zaštite od rodno uvjetovanog nasilja, uključujući i seksualno nasilje. Predstavila je ključne dokumente u tom području iz domene Ureda kao što su izrada i praćenje provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova kao i Protokola u postupanju u slučaju seksualnog nasilja koji je nedavno usvojen i tiskan te distribuiram brojnim institucijama.

Martina Car, predstavila je osnovne komponente projekta koji je financiran sredstvima EU-a iz Programa za prava, jednakost i građanstvo, a zajednički ga provode uredi Međunarodne organizacije za migracije i nekoliko udruga iz Malte, Španjolske, Belgije, Slovenije, Nizozemske, Poljske, Bugarske, Irske, Mađarske, Grčke, Italije i Hrvatske. Cilj projekta je ojačati postojeće nacionalne službe za borbu protiv seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja kako bi obuhvatile i izbjeglice, migrante i tražitelje azila, osnažiti kapacitete stručnjaka/inja koji rade s ovim skupinama kako bi učinkovitije prepoznavali potrebe žrtava seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja te osnažiti izbjeglice, migrante i tražitelje azila putem informiranja o mogućnostima zaštite.

Na kraju je gđi. Car uručeno tiskano izdanje Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja kao i  Zakona o ravnopravnosti spolova te je dogovorena suradnja na aktivnostima projekta.

Pisane vijesti