Sastanak Skupine visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike Europske komisije u Helsinkiju, 2.-3. rujna 2019.

Slika /slike/HLG_valokuva.jpg

Zasjedanje HLG službeno je otvorio Thomas Blomquist, ministar nordijske suradnje i ravnopravnosti koji je govorio o različitim aktivnostima za vrijeme predsjedanja Finske Vijećem EU te je istaknuo da je naglasak Finske za vrijeme predsjedanja u području ravnopravnosti spolova na snažnom zagovaranju zajedničkih europskih vrijednosti, socijalnim pitanjima, rodnoj perspektivi u ekonomskoj politici i ravnopravnosti kao preduvjetu ekonomskog i održivog razvoja Europe.

Načelnica Odjela za ravnopravnost spolova Glavne uprave za pravdu i potrošače Europske komisije, Irena Moozova, izvijestila je HLG o programu nove izabrane predsjednice EK Ursule von der Leyen koja snažno zagovara veće sudjelovanje žena u ekonomskom i političkom odlučivanju te je najavila da će prvi nacrt nove Strategije za ravnopravnost spolova EK biti na raspravi EPSCO zasjedanja u prosincu ove godine. Također je najavila da će EK uskoro objaviti mjere za veću transparentnost plaća koje se temelje na Direktivi o jednakim plaćama.

Jolanta Reingarde iz EIGE ukratko predstavila EIGE izvještaj o provedbi Pekinške platforme koji će poslužiti za EPSCO zaključke i biti okosnica konferencije koju organizira Finska u  listopadu.

Predstavnici Odbora za zapošljavanje i Odbora za socijalnu politiku EK informirali su prisutne o svojim aktivnostima, da je u pripremi Izvještaj o dugoročnoj skrbi za Vijeće ministara, te prijedlog zakonodavnih rješenja u području socijalne zaštite radnika u netipičnim oblicima rada.

Sljedeći dan sastanak je započeo raspravom o Višegodišnjem financijskom okviru 2021-2027. i postizanju ciljeva iz Strategije Europa 2020 te specifičnim preporukama (Country-specific Recommenadations) koje je EK uputila državama članicama, a odnose se na ravnopravnost spolova. Preporuke su vezane za dugoročnu skrb, neplaćeni rad, žene na upravljačkim položajima te STEM obrazovanje.

Drugi dan sastanka raspravljalo se i o preprekama za ratifikaciju Istanbulske konvencije s kojima je suočeno još 7 država članica EU (Mađarska, Češka, Bugarska, Litva, Latvija, Slovačka i Ujedinjeno Kraljevstvo). U okviru ove točke, ravnateljica Ureda je izvijestila o pojedinim aspektima vezanim uz implementaciju Istanbulske konvencije nakon njezina stupanja na snagu u listopadu prošle godine, u Hrvatskoj.

Sastanak je završio informiranjem vezanim za novu Konvenciju Međunarodne organizacije rada o sprečavanju nasilja i uznemiravanja na radu. Nekoliko država članica već je započelo pripreme za njenu ratifikaciju. Ova Konvencija je i jedna od tema o kojoj će se raspravljati  na EU konferenciji visoke razine koju RH organizira u siječnju 2020. godine. 

Uoči redovnog zasjedanja HLG održan je i dvosatni radni sastanak trojnog predsjedanja EU u području ravnopravnosti spolova. Na sastanku su, uz predstavnice Europske komisije, sudjelovale predstavnice HLG iz trojnog predsjedanja – Rumunjske, Finske i Hrvatske te predstavnice Njemačke kao sljedeće države predsjedajuće Vijećem EU. U svojstvu promatračice, na sastanku je sudjelovala i predstavnica Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) te predstavnica Glavnog tajništva Vijeća EU. Rumunjska predstavnica je obavijestila prisutne o ishodima programa Rumunjske u ovom području, a Finska je najavila održavanje predstojećih aktivnosti do prosinca. U ime Republike Hrvatske ravnateljica Ureda, gđa. Štimac Radin, je izvijestila prisutne o planovima za hrvatsko predsjedanje koji uključuju sastanak HLG, 28. i 29. siječnja, te EU konferenciju visoke razine o ravnopravnosti spolova, pod nazivom „Sudjelovanje žena na tržištu rada – društvena dobit!“, 30. i 31. siječnja 2020. Ravnateljica Ureda istaknula je i da se tema Zaključaka Vijeća EU treba dodatno raspraviti s MDOMSP i MRMS, te da doprinos Hrvatske 64. sastanku UN Komisije za status žena, u svojstvu predsjedavajuće EU, treba raspraviti na nacionalnoj razini i razini EU članica. Sastanak se održava u ožujku sljedeće godine u sjedištu UN-a u New Yorku.Pisane vijesti