Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

Ravnateljica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin sudjelovat će na tematskoj sjednici povodom 25. studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora u suradnji sa Ženskom mrežom Hrvatske i Europskim ženskim lobijem koja će se održati u zgradi Hrvatskog sabora, 25. studenog 2013. s početkom rada u 14 sati.

Na sjednici će se istaknuti važnost ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, uz ključnu poruku kampanje Djelujmo protiv silovanja – Koristimo Istanbulsku konvenciju.

Na sjednici će uz članove/ice Odbora za ravnopravnost spolova sudjelovati i zastupnici/e, predstavnici/e nadležnih državnih institucija kao i udruga koje se bave zaštitom i promicanjem prava žrtava obiteljskog nasilja.

Priopćenje Hrvatskog saboraNajave