U OSIJEKU ODRŽAN TRENING ZA INSTITUCIJE „PRIMJENA PROTOKOLA O POSTUPANJU U SLUČAJU SEKSUALNOG NASILJA“

U Osijeku je 24. travnja održan jednodnevni trening „Primjena Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“, namijenjen svim stručnjacima/kinjama na koje su žrtve seksualnog nasilja upućene ili koji/e s njima u radu dolaze u kontakt. Navedene struke uključuju policiju, zdravstvo, sudstvo, socijalnu skrb, obrazovni sektor, nevladin sektor. Jednodnevna edukacija nastavak je već održane istoimene edukacije u Zagrebu krajem listopada 2014. godine.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Protokol o postupanju o slučaju seksualnog nasilja 29. studenog 2012. godine na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova. Zbog nužnosti usklađivanja s promjenama aktualnog zakonodavstva ažurirani Protokol je, a na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, usvojen u rujnu 2014. godine. Protokol se smatra jednim od najznačajnijih koraka u osiguravanju standardizirane pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, kako prilikom prijavljivanja, tako i procesuiranja seksualnog nasilja.

Ova specijalizirana edukacija stručnog osoblja iz nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva provodi se s ciljem osiguranja što kvalitetnije implementacije Protokola, kao i provedbe mjere Nacionalne politike za ravnopravnost spolova (2011. do 2015.), koja propisuje unaprjeđenje suradnje svih nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja.

Predavačice na edukaciji o primjeni Protokola bile su:

  • -dr.sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava
  • - Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu
  • - Lana Petö Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
  • - Anica Dumančić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Osijeku

Prisutne je pozdravila i savjetnica u Vladinom uredu za ravnopravnost spolova i koordinatorica projekta „Moj glas protiv nasilja“, Irena Sarta te upoznala prisutne s procesom nastanka Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.  Protokol se može preuzeti na internetskoj stranici Ureda https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/images/pdf/prijelom_online_protokol.pdf, a sama publikacija izrađena u okviru projekta „Moj glas protiv nasilja“ široko se distribuira putem Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Ženske sobe- Centra za seksualna prava i CESI - Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Ovaj trening je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My voice against violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.Pisane vijesti | Projekt "Moj glas protiv nasilja"