Ured obilježio Međunarodni dan žena

  • Slika /slike/Predstavljanje Preporuke 0803.2023/IMG_7219.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, Ured za ravnopravnost spolova u srijedu 08. ožujka 2023. godine, organizirao je predstavljanje hrvatskog prijevoda „Preporuke CM/Rec(2022) 17 Odbora ministara državama članicama o zaštiti prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila“ Vijeća Europe u konferencijskoj dvorani hotela Dubrovnik u Zagrebu.


Na skupu su sudjelovali gđa Anja Šimpraga, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske; gđa mr.sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske; gosp. Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova; te gđa Anna Rich, predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj.

Predstavljanje je otvorila ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske gđa mr. sc. Helena Štimac Radin, pozdravivši prisutne sudionike.

Uslijedilo je izlaganje potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, gđe Anje Šimprage. Potpredsjednica je istaknula kako je poruka solidarnosti i nužnosti osnaživanja sustava poštivanja ljudskih prava a posebice prava žena, djece i izbjeglica, posebno važna danas, kada se u kontekstu još uvijek snažnih posljedica pandemijskih godina, razornih potresa ali i recentnih izazova međunarodnoj stabilnosti i miru izazvanim ratom u Ukrajini,  ideja zaštite univerzalnih ljudskih prava nalazi pred velikim izazovima. Također, istaknula je kako rat u Ukrajini nas podsjeća, da kao i u ratovima u devedesetima, seksualno i rodno uvjetovano nasilje nije samo posljedica već često i sredstvo u nasilnim sukobima.
Na kraju je naglasila kako i u društvima etabiliranih zapadnih demokracija svjedočimo trendovima u kojima se s ideološko radikaliziranog spektra društva pokušavaju osporiti ili ograničiti postignute visoke razine zaštite i poštivanja ženskih i reproduktivnih prava, te kako ovi trendovi podsjećaju nas da borba za uključivo društvo zapravo nikada ne prestaje.

Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova ukratko je predstavila važnost i sadržaj „Preporuke CM/Rec(2022) 17 Odbora ministara državama članicama o zaštiti prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila“  Vijeća Europe, odnosno njezin službeni prijevod na hrvatski jezik Ureda za ravnopravnost spolova. Istaknula je kako „Preporuka“ ima važnu ulogu u zaštiti, definiranju, provedbi, osiguravanju i promicanju prava žena, djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila pritom obuhvaćajući široki spektar njihove primjene.

Osim navedenog, ravnateljica je predstavila i informativni letak Ureda za ravnopravnost spolova za pomoć žrtvama rodno utemeljenog nasilja „Informacije za migrantice, izbjeglice i tražiteljice azila”. Letak je namijenjen informiranju žrtava rodno uvjetovanog nasilja o mogućnostima zaštite i o dostupnim uslugama (dostupan na hrvatskom, engleskom, farsi, arapskom, turskom, kurdskom, francuskom, urdu i ukrajinskom jeziku). Također, istaknula je kako je navedeni letak rezultat realizacije jednog od ciljeva „Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te  srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. (NAP II)“ Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Navedena "Preporuka" i letci mogu se preuzeti na ovoj stranici pod "dokumenti".

Predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, državni tajnik gosp. Žarko Katić u svojem se izlaganju osvrnuo na položaj i ulogu žena u migracijama. Istaknuo je kako 40% tražitelja azila čine žene, djevojke i djevojčice, te kako žene tj. njihova vodeća uloga u okupljanju i brizi za obitelj  nisu dovoljno prepoznate kao važan faktor na tom teškom putu migracija. Naglasio je kako zbog ruske agresije na Ukrajinu broj izbjeglica rapidno raste, te kako je samo u 2022. godini u Republici Hrvatskoj podneseno 12 000 zahtjeva za azil. Smatra kako će ove godine ta brojka biti još i veća, te kako Ministarstvo unutarnjih poslova kontinuirano radi na pružanju adekvatne podrške (zdravstvena skrb, edukativne aktivnosti i psihosocijalna pomoć i dr.) izbjeglicama, migrantima i tražiteljima azila, pritom intenzivno surađujući s brojnim organizacijama i tijelima.

Predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj, gđa Anna Rich pozdravila je napore Vlade Republike Hrvatske i državnih institucija u reakciji na postojeću migrantsku krizu uzrokovanu ratom u Ukrajini. Istaknula je kako je ovaj događaj posebnog značenja jer je Europa trenutačno suočena s najvećom krizom nakon Drugog svjetskog rata, napomenuvši kako UNHCR procjenjuje da je trenutačno u svijetu 123 milijuna raseljenih ljudi, dok je sa područja Ukrajine raseljeno 8 milijuna  ljudi, gdje veliku većinu čine upravo žena i djeca. Također, istaknula je i važnost „Preporuke CM/Rec(2022) 17 Odbora ministara državama članicama o zaštiti prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila“ kao jednog od  ključnih alata u  zaštiti, te osiguravanju prava i potreba žena i djevojčica tražiteljica azila. Na kraju istaknula je zahvalu brojnim vladinim i nevladinim organizacijama za višegodišnju suradnju, te zahvalu Uredu za ravnopravnost spolova na organiziranju današnjeg skupa, kao i na uključivanju UNHCR-a prilikom izrade informativnog letka Ureda za pomoć žrtvama rodno utemeljenog nasilja: „Informacije za migrantice, izbjeglice i tražiteljice azila“.

Video priloge o navedenom događaju Ureda možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://www.presscut.hr/videoclip/MP4/2023/2023-03/2023-03-08/VideoClip_DF175E48-68F6-4B7E-9EFD-5A7EF2FE6404_5094920.mp4​

https://www.presscut.hr/videoclip/MP4/2023/2023-03/2023-03-08/VideoClip_5A00B96C-4A0C-4766-8090-CEA975BC7A4E_5095728.mp4

https://www.zeneimediji.hr/predstavljen-hrvatski-prijevod-preporuke-vijeca-europe-o-zastiti-prava-migrantica-izbjeglica-i-traziteljica-azila/

 

Pisane vijesti