Ured tiskao Preporuku Rec (2003)3 o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju

Temeljem obveza iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. Ured je tiskao Preporuku Rec (2003)3 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškraca u političkom i javnom odlučivanju i Memorandum s objašnjenjima u nakladi od 1 000 primjeraka.

Poštujući visoki prioritet koji Vijeće Europe daje promicanju demokracije i ljudskih prava, preporuča se vladama da se obvežu na promicanje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca jer ravnopravno dijeljenje ovlasti odlučivanja jača i obogaćuje demokraciju, da promiču i potiču posebne mjere za stimuliranje i potporu volje žena da sudjeluju u političkom i javnom odlučivanju te da osiguraju da se ova preporuka dade na znanje svim relevantnim političkim institucijama, tijelima vlasti, strankama, organizacijama i udrugama.

Preporuka Rec (2003)3 Odbora ministara državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju i Memorandum s objašnjenjima

 
 
 


Pisane vijesti