Usvojena nova Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2024. do 2029. godine

Slika /slike/URS Slike 2024 godina/VE 2024.jpg

Odbor ministara Vijeća Europe je 6. ožujka, uoči predstojećeg obilježavanja Međunarodnog dana žena, usvojio Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2024. do 2029. godine. 

Radi se o dokumentu koji se veže na opsežnu pravnu i političku stečevinu kao i na postignuća u provedbi Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

I u razdoblju od 2024. do 2029. godine fokus će biti na istih šest strateških ciljeva: sprječavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, sprječavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguravanje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu, postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike i mjere.

Strategija će biti službeno predstavljena u Strasbourgu 30. svibnja 2024. na konferenciji  visoke razine organiziranoj pod pokroviteljstvom litavskog predsjedanja Odborom ministara.

Tekst Strategije može se preuzeti na sljedećoj poveznici  Council of Europe Gender Equality Strategy 2024-2029

Pisane vijesti