Vlada Republike Hrvatske donijela Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 64. sjednici održanoj 29. studenog ove godine, na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova, donijela Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Ciljevi Protokola su: uvođenje standardiziranog postupka prema žrtvama seksualnog nasilja, te standardiziranog načina prikupljanja, dokumentacije i pohrane fizičkih dokaza; upoznavanje svih osoba iz državnih institucija, tijela i organizacija civilnog društva koje rade na problemu seksualnog nasilja s njihovim pravima, obvezama i mogućnostima; osiguravanje pravovremene skrbi, koja žrtvi osigurava emocionalnu potporu i smanjuje rizik od daljnjeg razvoja traumatskih poremećaja; osiguravanje kvalitetne medicinske zaštite žrtvama seksualnog nasilja, uključujući pregled, tretman, te praćenje zdravstvenog stanja žrtve; omogućavanje korištenja interdisciplinarnog pristupa u pružanju pomoći žrtvi, te osiguravanje povjerljivosti prikupljenih podataka.

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasiljaPisane vijesti