Zagorki za rođendan- Milenijska fotografija na Dolcu

Centar za ženske studije u povodu Zagorkina rođendana 3. ožujka 2012. godine u 11 sati priprema snimanje Milenijske fotografije svih osoba koje su dobile ime po nekom od Zagorkinih likova.

Više pročitajte na web stranicama Centra za ženske studije.Najave