Završio twinning projekt „Podrška ravnopravnosti spolova“

  • Slika /slike/URS slike - 2017/Simo-i hsr-zavrsna.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika Zatvaranje twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U uvodnom izlaganju gđa. Štimac Radin pozdravila je prisutne i zahvalila se svim dionicima i sudionicima u projektu te posebno finskom veleposlaniku nj.e. gospodinu Timi Rajakangasu na njegovoj kontinuiranoj podršci tijekom 15 mjeseci provedbe projekta.

U srijedu 12. srpnja 2017. godine, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i projektni partner Institut za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske organizirali su u zagrebačkom hotelu Dubrovnik  svečano zatvaranje twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“.  

Cilj projekta, ukupne vrijednosti 600.000 € (570.000 € iz EU fondova, 30.000 € nacionalnog učešća), bio je podizanje svijesti i povjerenja javnosti u sposobnosti RH da zaštiti građane/ke od rodne diskriminacije i unaprjeđenje koordinirane primjene, praćenja i vrednovanja načela rodne ravnopravnosti. Sredstva su bila osigurana iz Prijelaznog instrumenta Europske unije.

Projekt su otvorili mr.sc. Helena Štimac Radin, v.d. ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova i voditeljica projekta zemlje korisnice i g. Simo Mannila, voditelj projekta iz Finske.
U uvodnom izlaganju gđa. Štimac Radin pozdravila je prisutne i zahvalila se svim dionicima i sudionicima u projektu te posebno finskom veleposlaniku nj.e. gospodinu Timi Rajakangasu na njegovoj kontinuiranoj podršci tijekom 15 mjeseci provedbe projekta. Sa zadovoljstvom se osvrnula na postignute rezultate i odličnu suradnju s partnerskom organizacijom. Naglasila je da je svrha projekta bila ojačati institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova s ciljem uvođenja aspekta ravnopravnosti spolova u javne politike na svim razinama, podići razinu osviještenosti građana o zakonodavstvu i mehanizmima zaštite od diskriminacije temeljem spola te povećati učinkovitost sudstva u području primjene nacionalnog i EU antidiskriminacijskog zakonodavstva. Istaknula je također da je potrebno ulagati daljnje napore na uklanjanju neravnopravnosti između žena i muškaraca s ciljem uspostavljanja  pravednijeg društva.
G. Simo Mannila u ime partnerske institucije pozdravio je prisutne, te istaknuo sličnost između Hrvatske i Finske u pogledu ciljeva u području ravnopravnosti spolova. Naglasio je da je uspješnosti projekta najviše doprinijela odlična suradnju s Uredom za ravnopravnost spolova, Institutom Ludwig Boltzman iz Beča, Pravosudnom akademijom, veleposlanstvom Finske  te svim stručnjacima i stručnjakinjama  koji su sudjelovali u projektu.  Osvrnuo se posebno na predanost osoba koje se bave ovim područjem ljudskih prava te izrazio želju za nastavak suradnje s Uredom kroz druge projekte.

Nakon uvodnih izlaganja,  pozdravnim se govorom obratila gđa. Andrea
Posavec Franić, ravnateljica Pravosudne akademije koja je također istaknula zadovoljstvo suradnjom na projektu te ukratko izložila sadržaj i metodologiju edukacije sudaca. 
Gđa. Nirvana Sokolovski, pomoćnica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU (SAFU) podsjetila je prisutne da je ovaj projekt usklađen s ciljevima EU politike i da je ravnopravnost spolova jedan od zajedničkih ciljeva svih članica EU.
U nastavku su gđa. Hannele Varsa,  glavna tajnica Vijeća za ravnopravnost spolova (TANE) i stalna twinning savjetnica na projektu i gđa. Tamara Šterk, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova i twinning savjetnica u korisničkoj instituciji, predstavile  rezultate provedene kampanje za osvještavanje javnosti o diskriminaciji temeljem spola i rezultate osnaživanja kapaciteta institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova. 
Gđa. Slavica Garac, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu i ko-trenerica na seminarima za suce  naglasila je da se broj predmeta na sudovima vezanih za diskriminaciju povećava te da je hrvatsko  antidiskriminacijsko zakonodavstvo dobar temelj za rad sudova. Njen stav da su ciljevi  edukacije sudaca ostvareni u potpunosti, potvrđuju i sami polaznici seminara koji ističu da su standardi edukacije i pristup temama bili vrlo visoki te da su stručnjaci iz Ludwig Boltzman Instituta u potpunosti ispunili njihova očekivanja. Gđa. Garac je posebno pohvalila izbor tema na kojima se radilo tijekom seminara te zajedničke nedoumice o formalno procesnom postupanju sudova, poput visine kazne, obeštećenja, i dr koji su ovisni o plaćama i životnom standardu građana EU.
Gđa. Martinija Bekavac, izvršna direktorica B1 plakati d.o.o. iznijela je podatke o javnoj kampanji koja je u sklopu projekta provedena u proljeće 2017. Ciljana populacija za 1.500 plakata u sredstvima javnog prijevoza u četiri  grada tijekom 15 dana, bile su zaposlene osobe, korisnici javnog prijevoza, uz prosječno trajanje vožnje od 22 minute. Podaci pokazuju da je 1.164.000 osoba bilo izloženo poruci s plakata. Nadalje, budući da su plakati bili postavljeni u 500 poslovnih subjekata i zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske, a računa se da je u tom periodu 2.400.000 građana prošlo kroz ordinacije primarne zdravstvene zaštite, procjenjuje se da je ukupno bilo 3 milijuna pogleda na plakate, računajući vjerojatnost da je 1 milijun građana i nekoliko puta vidjelo plakat.     
Gđa. Natalija Šimunović, koordinatorica za ravnopravnost spolova u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU govorila je o iskustvima koordinatorica za ravnopravnost spolova sa studijskog putovanja u Finsku koje je u sklopu projekta bilo organizirano u svibnju 2017. Osvrnula se i na važnost ravnopravnosti spolova kao horizontalnog pitanja u ESI fondovima te je najavila skoro uspostavljanje tima za ravnopravnost spolova u svom ministarstvu po uzoru na  tijela državne uprave u Finskoj.
Nj.E. gosp. Timo Rajakangas, veleposlanik Finske u Hrvatskoj, u završnom govoru svečanosti zahvalio je partnerima na projektu zbog njihovog angažmana i predanosti te pozvao sve prisutne da se uključe u novi projekt „Sto djela za ravnopravnost spolova“ kojim se između ostalog obilježavanja stogodišnjica finske nezavisnosti i u Finskoj i u Hrvatskoj.
 
Tijekom svečanosti zatvaranja predstavljeno je i pet priručnika tiskanih u sklopu projekta, a  većina sudionika/ca posebno je istaknula važnost unaprjeđenja suradnje svih dionika te značaj međunarodne suradnje u području ravnopravnosti spolova.
Događaju su bili nazočni predstavnici Hrvatskog sabora, tijela državne uprave, županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, pravobraniteljstava, nevladinih udruga i drugih institucija.  
 

Pisane vijesti | Projekt "Podrška ravnopravnosti spolova"