Drugo izdanje Opće preporuke br. 35 o rodno utemeljenom nasilju nad ženama

Zbog velikog interesa Ured za ravnopravnost spolova, tijekom listopada 2018. godine, tiskao je drugo neizmijenjeno hrvatsko izdanje Opće preporuke o rodno utemeljenom nasilju nad ženama. 
Ovom Općom preporukom nadopunjuju se i ažuriraju smjernice državama strankama utvrđene u Općoj preporuci br. 19 te ih treba čitati u kombinaciji s njome. Pojmom „nasilja nad ženama” definiranim u Općoj preporuci br. 19, kao i u drugim međunarodnim instrumentima i dokumentima, naglašava se da je to nasilje rodno utemeljeno.

Preuzmite 2. neizmijenjeno izdanje Opće preporuke o rodno utemeljenom nasilju nad ženama ovdje.