Opća preporuka br. 35 o rodno utemeljenom nasilju nad ženama

Ovom Općom preporukom nadopunjuju se i ažuriraju smjernice državama strankama utvrđene u Općoj preporuci br. 19 te ih treba čitati u kombinaciji s njome. Pojmom „nasilja nad ženama” definiranim u Općoj preporuci br. 19, kao i u drugim međunarodnim instrumentima i dokumentima, naglašava se da je to nasilje rodno utemeljeno. Prema tome, u ovoj se Općoj preporuci rabi izraz „rodno utemeljeno nasilje nad ženama” kao precizniji pojam kojim se izriču rodno specifični uzroci i utjecaji nasilja. Taj izraz dodatno osnažuje shvaćanje tog nasilja kao društvenog, a ne pojedinačnog, problema koji iziskuje sveobuhvatne odgovore koji nadilaze specifične događaje, pojedine počinitelje i žrtve/preživjele.

Ured za ravnopravnost spolova preveo je tekst Opće preporuke o rodno utemeljenom nasilju nad ženama na hrvatski jezik te se može preuzeti na: https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Ujedinjeni narodi/Opća preporuka br 35 o rodno utemeljenom nasilju nad ženama.pdf