Preporuka CM/Rec(2015)2 Odbora ministara / ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u sportu

Ured za ravnopravnost spolova tiskao je hrvatski prijevod Preporuke CM/Rec(2015)2 Odbora ministara / ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u sportu.

U Preporuci se navodi da se unatoč  napretku i postignutim standardima na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini još uvijek nastavlja neravnopravnost žena i muškaraca u sportu, i to posebno u pogledu: pristupa sportu, tjelesnom odgoju i aktivnostima, uključenosti u sportska upravljačka tijela i donošenje odluka, pristupa resursima, plaćama, financijskim potporama i sportskim objektima, medijskog praćenja sportašica, reintegracije na tržište rada nakon završetka sportske karijere kao i nasilja nad sportašicama uključujući uznemiravanje i iskorištavanje.
 
S ciljem bržeg uspostavljanja stvarne ravnopravnosti muškaraca i žena u sportu i kroz sport Vijeće Europe poziva i preporučuje vladama  država članica da razmotre strukturalna obilježja neravnopravnosti spolova u sportu i provode predložene pozitivne mjere. Vijeće Europe poziva vlade država članica da, između ostalog, uključe načela ravnopravnosti spolova u nacionalne zakone, pravilnike i druge politike i programe javnog sporta i tjelesnog odgoja.
 
Također, Vijeće Europe poziva i na razvoj specifičnih programa i politika za ravnopravnost spolova u sportu na lokalnoj razini, provedbu politika za sprječavanje nasilničkog ponašanja, pokretanje kampanja i promicanje podizanja svijesti u svrhu unaprjeđenja ravnopravnosti spolova u sportu, prikupljanje podataka i provedbu istraživanja o ženama i djevojčicama u sportu, uporabu neseksističkog jezika u svim dokumentima i materijalima tijela javne uprave te na poticanje sportskih organizacija na nacionalnoj i lokalnoj razini na provedbu ovih i drugih mjera navedenih u  Preporuci.

Preporuka CM/Rec(2015)2 Odbora ministara / ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u sportu