Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 108. sjednici održanoj 26. srpnja 2018. godine, na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova donijela ažurirani Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Protokol je razvijen kako bi osigurao trenutnu, suosjećajnu, rodno i kulturalno osjetljivu sveobuhvatnu pomoć i potporu svih nadležnih institucija. Ciljevi Protokola su uvođenje standardiziranog postupka prema žrtvama seksualnog nasilja bez obzira na njihovu dob, mjesto u kojem im se nasilje dogodilo, spol i/ili druge osobne karakteristike.

Standardizirani postupak osigurava jedinstvenu praksu svih nadležnih tijela i institucija u Republici Hrvatskoj te pružanje kvalitetne, učinkovite prema žrtvi usmjerene pomoći i potpore; upoznavanje svih osoba iz državnih institucija, tijela i organizacija civilnog društva koje rade na  problemu seksualnog nasilja, s mogućnostima, pravima i obvezama svakog od relevantnih čimbenika u procesu prijave i procesuiranja nasilja te skrbi za žrtve seksualnog nasilja; dugoročni utjecaj na smanjenje seksualnog nasilja, očekujući povećanje vjerojatnosti njegove prijave, procesuiranja i osude počinitelja te ustanovljavanje sustavnih i učinkovitih mehanizama zaštite i pomoći žrtvama ovog kaznenog djela; osiguravanje pravovremene skrbi koja osigurava emocionalnu potporu i smanjuje rizik od daljnjeg razvoja traumatskih poremećaja žrtve; osiguravanje standardiziranog i odgovarajućeg prikupljanja dokumentacije, procesuiranja i osude počinitelja seksualnog nasilja; osiguravanje kvalitetne medicinske zaštite žrtvama seksualnog nasilja; omogućavanje korištenja interdisciplinarnog pristupa u pružanju pomoći žrtvi koristeći usluge institucionalnih i  izvaninstitucionalnih oblika skrbi za žrtve seksualnog nasilja na lokalnoj razini. 

Preuzmite Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja ovdje