Publikacija EIGE-a „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama - podrška žrtvama: Glavni nalazi“

Ured za ravnopravnost spolova tiskao je publikaciju Europskog instituta za ravnopravnost spolova „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama - podrška žrtvama: Glavni nalazi“.

U ovoj publikaciji sažimaju se nalazi izvješća „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama - Podrška žrtvama“. Izvješće pruža pregled trenutačne situacije o obiteljskom nasilju nad ženama u državama članicama Europske unije uključujući Hrvatsku, u njemu se analizira djelokrug, broj, raspon i stvarna uporaba servisa za podršku žrtvama te se utvrđuju preporuke za daljnje unaprjeđenje.

Cilj publikacije je podržati donositelje politika i mjerodavne ustanove u njihovim nastojanjima koja ulažu u borbu protiv obiteljskog nasilja i njegovo sprječavanje pružajući im pouzdane i usporedive podatke i  informacije za donošenje učinkovitih odluka temeljenih na dokazima i unaprjeđenje politike.

Publikacija je tiskana u nakladi od 8000 primjeraka u okviru projekta „Moj glas protiv nasilja“ kojeg provodi Ured za ravnopravnost spolova u okviru natječaja Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS (2007 - 2013) „Potpora informacijskim i komunikacijskim aktivnostima usmjerenim na uklanjanje nasilja nad ženama“ Europske unije, u suradnji s partnerima Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava i CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba.

Publikacija EIGE-a „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama - podrška žrtvama: Glavni nalazi“