Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2014. – 2017.

Ured za ravnopravnost spolova preveo je na hrvatski jezik i u nakladi od 1000 primjeraka tiskao Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2014. – 2017. koja je donesena 6. studenog 2013. godine.

Krajnji cilj Strategije jest postizanje napretka i jačanja položaja žena, a posljedično, djelotvorna realizacija ravnopravnosti spolova u državama članicama Vijeća Europe na temelju provedbe postojećih standarda. Spomenuto će se ostvariti kroz realizaciju pet strateških ciljeva koji će uključivati i pitanje višestruke diskriminacije, uzimajući u obzir specifična prava i potrebe žena i muškaraca tijekom života:

  • Borba protiv rodnih stereotipa i seksizma
  • Prevencija i borba protiv nasilja nad ženama
  • Zajamčen ravnopravan pristup žena pravosudnim tijelima
  • Postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru
  • Uvođenje načela ravnopravnosti spolova u cjelokupnu politiku i mjere.

U svrhu procjene napretka u provedbi Strategije Komisija za ravnopravnost spolova redovito će razmatrati postignute rezultate te pripremati godišnje izvješće (koje će podnositi Odboru ministara/ica preko odgovarajućeg koordinacijskog odbora).

Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2014. – 2017.