Zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila